logo

Вибори декана: юридичні роз’яснення

Чимало працівників Університету звертаються до Первинної профспілкової організації працівників за роз’ясненнями щодо процедури обрання декана факультету. Пропонуємо Вам відповіді на найпоширеніші запитання – розмовляємо з юрисконсультом профспілки Володимиром Бураком.

  1. Хто оголошує конкурс на заміщення вакантних посад деканів?

Конкурс на заміщення вакантних посад деканів факультетів оголошує Львівський національний університет імені Івана Франка. В оголошенні зазначають перелік вакантних посад, термін і порядок подачі документів.

  1. Яким є порядок подачі документів?

Документи подають в Загальну канцелярію Університету, яка перевіряє відповідність документів умовам конкурсу.  Претенденти подають заяви, додаючи до них документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій, а також витяги з трудової книжки.

  1. Хто може бути кандидатом на посаду декана?

Відповідно до п. 6.1.2.2 Статуту Університету кандидатом на посаду декана може бути особа, яка має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету і впродовж останніх п’яти років перед обранням працювала в Львівському національному університеті імені Івана Франка на науково-педагогічних посадах на постійній основі.

  1. Хто скликає Конференцію трудового колективу факультету?

Відповідно до п.7.3.3. Статуту Університету ініціатором скликання Конференції трудового колективу факультету можуть бути декан, Вчена рада факультету, профспілкова організація факультету або ініціативна група працівників, яка повинна зібрати не менше 1/3 підписів науково-педагогічних та наукових працівників факультету, які працюють на постійній основі. Щодо обрання декана – Конференцію трудового колективу факультету скликає Вчена рада факультету.

  1. Хто встановлює норму представництва на Конференцію?

Відповідно до п. 7.3.4 Статуту Університету кількісний склад, норму представництва та порядок обрання делегатів Конференції факультету від підрозділів визначає Вчена рада факультету, а для новостворених факультетів, до утворення Вченої ради факультету – Вчена рада Університету. На Конференції факультету повинні бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів Конференції факультету повинні становити науково-педагогічні та наукові працівники факультету і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які охоплені студентським самоврядуванням та обрані студентами через  пряме  таємне голосування.

  1. Якими є функції Конференції трудового колективу факультету щодо обрання декана?

Конференція трудового колективу факультету не обирає декана. Відповідно до п. 6.1.2.2.  Статуту Університету Конференція трудового колективу факультету пропонує Вченій раді Університету кандидатури для обрання на посаду декана. Рішення на Конференції приймають шляхом таємного голосування.

  1. Чи мають право докторанти бути учасниками Конференції трудового колективу факультету?

Статут Університету не передбачає окремого представництва від докторантів.

  1. Якою є процедура обрання декана?

Декана обирає Вчена рада Університету з урахуванням пропозицій Конференції трудового колективу факультету. Зазначені пропозиції враховують шляхом оголошення результатів таємного голосування на засіданні Вченої ради Університету. Там же кандидати презентують свої програми, проводиться обговорення. Рішення приймають шляхом таємного голосування. Ректор Університету не пізніше, ніж через 10 днів від дня обрання декана факультету укладає з ним контракт на п’ять років.

  1. Чи є обмеження щодо строку перебування на посаді декана?

Відповідно до ст. 35 п.1 Закону України «Про вищу освіту» декан може перебувати на посаді не більше двох строків.

Розмовляла Юлія Гриценко