logo

Юридична консультація щодо обрання завідувачів кафедр

Цього місяця у Львівському національному університеті імені Івана Франка обиратимуть завідувачів кафедр. Про порядок і важливі аспекти цієї процедури розмовляємо з юрисконсультом Первинної профспілкової організації працівників ЛНУ ім. Івана Франка Володимиром Ярославовичем Бураком.

Якою є процедура обрання завідувачів кафедр?

По-перше, це розгляд на засіданні кафедри, відповідно до Закон України «Про вищу освіту», Статуту Університету, методичних рекомендацій. По-друге, це розгляд на Конференції трудового колективу факультету. На основі цих рекомендацій Вчена Рада Університету обирає завідувача кафедри. Після обрання Ректор укладає з завідувачем кафедри контракт.

Хто оголошує конкурс на обрання завідувачів кафедр?

Конкурс оголошує Львівський національний університет імені Івана Франка, відповідно, від імені Університету – Ректор. Повідомлення про оголошення конкурсу розміщують на сайті Університету, також у ЗМІ. Порядок проведення конкурсу регулюється Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету та Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), які затверджені наказом Міністерства і науки України від 05.10.2015 р. в редакції наказу від 26.11.2016 р. № 1230.

Хто може претендувати на посаду? Які документи потрібно подати?

На посаду завідувача кафедри, згідно чинного законодавства, може претендувати будь-яка особа, яка має науковий ступінь або вчене чи почесне звання відповідно до профілю кафедри. Тобто особа повинна бути або кандидатом наук, зараз – доктор філософії чи доктор наук, або доцентом чи професором, або ж мати почесне звання, на кшталт, заслужений юрист України, заслужений працівник науки і техніки України. Однак, наголошую, що звання повинно відповідати профілю кафедри. Наприклад, якщо на економічному факультеті є доктор економічних наук, але відбувається конкурс на посаду завідувача кафедри фінансів й кредиту, то звання професора має бути відповідним до цієї кафедри.

Щодо документів, які необхідно подавати для участі у конкурсі, то згідно чинного законодавства, зокрема Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, потрібно подати документи, які підтверджують особу, наявність вченого звання чи наукового ступеня, а також почесного звання. Про перелік інших документів, які необхідно подати, вказують у повідомленні про конкурс.

Чи мають право працівники кафедри розглядати кандидатуру претендента на посаду завідувача?

Кафедра, на посаду завідувача якої оголошено конкурс, відповідно до Закону «Про вищу освіту» і Статуту Університету, має право розглядати кандидатури претендентів на посаду завідувача. Більше того, в наказі Ректора про оголошення конкурсу передбачено, що кафедра розглядає в тому числі і програми претендентів, які стосуються розвитку кафедри. Також у рекомендаціях Міністерства освіти і науки України передбачено, що на засіданні кафедри, де розглядатимуться кандидатури претендентів, має головувати декан факультету.

Хто скликає Конференцію трудового колективу факультету? Яке завдання Конференції?

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, Конференцію трудового колективу факультету може скликати декан факультету, Вчена Рада, науково-педагогічні працівники, якщо зібрано не менше 1/3 підписів. У нашому випадку мова йде про завідувачів кафедр, оскільки це кадрові питання, тому це компетенція Вченої Ради.

Завдання Конференції: обговорення претендентів, їх програм; надання рекомендацій Вченій Раді Університету, яка обиратиме завідувачів кафедр. Рекомендації зводяться до того, що за результатами таємного голосування Конференції трудового колективу факультету, Вчена Рада Університету таємним голосування обирає завідувача кафедри.

Які обмеження дії контракту?

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», одна й та ж особа не може бути завідувачем кафедри більше двох термінів поспіль. Більше того, у Законі вказано, що одна й та ж особа не може обіймати дві та більше посад, на яких здійснює адміністративно-управлінські функції. Тобто якщо завідувач кафедри є деканом, то він має визначитись, на якій посаді залишатися. Термін дії контракту 5 років.

Розмовляла Христина Вишивана