logo

В Університеті утворено Громадську раду

17 травня 2016 року відбулося засідання Конференції трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка. Серед питань порядку денного, зокрема, було затвердження Положення та обрання персонального складу Громадської ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відтак, з метою забезпечення врахування громадської думки, налагодження системного діалогу між учасниками освітнього процесу, залучення громадськості до участі в  управлінні Університетом утворено Громадську раду.

Відповідно до п. 7.2. Статуту Університету Громадська рада є постійно діючим органом Конференції, який функціонує на громадських засадах та здійснює громадський контроль за виконанням рішень Конференції трудового колективу. У своїй діяльності Громадська рада Університету керується законодавством, Статутом, Положенням про неї та рішеннями Конференції. Громадську раду, її кількісний склад та структуру, Положення про неї затверджує Конференція трудового колективу. Раду обирають строком на один рік.

Упродовж роботи Конференції делегати затвердили Положення та персональний склад Громадської ради. До її складу обрано:

Від Первинної профспілкової організації працівників:

 – доцента кафедри цивільного права та процесу Бека Юліана Богуславовича

 – доцента кафедри соціального права Бурака Володимира Ярославовича

Від Первинної профспілкової організації студентів:

 – студентку четвертого курсу філологічного факультету Василець Юлію Ігорівну

Від студентського уряду:

 – голову Студентського уряду ЛНУ ім. Івана Франка Пекун Яну Віталіївну

Від науково-педагогічного та педагогічного персоналу:

 – доктора фізико-математичних наук, професора Банаха Тараса Онуфрійовича

 – заступника директора Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, доцента кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій Корчака Юрія Михайловича

 – завідувача кафедри фізіології людини і тварин, доктора біологічних наук, професора Манька Володимира Васильовича

 – завідувача кафедри міжкультурної комунікації та перекладу, доктора філологічних наук, професора Паславську Аллу Йосипівну

Від допоміжного персоналу:

 – завідувача резервно-обмінного фонду Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Колодій Мирославу Олегівну

Юлія Гриценко

Фото: прес-центр Університету