logo

Про необхідність підтвердження первинними документами відомостей про заробітну плату, які надаються громадянами для призначення (перерахунку) пенсій

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 07.12.2016 року в порядку здійснення контрольної функції було розглянуто питання про практику застосування та стан виконання Закону України «Про внесення змін до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії» від 29.03.2016 № 1043-VІІІ (далі – Закон № 1043-VІІІ).

Цим Законом встановлено, що за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, для обчислення пенсії разом із заробітною платою за період страхового стажу після 1 липня 2000 року, додатково можна надавати довідку про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд незалежно від перерв по 30 червня 2000 року.

Фактично Законом № 1043-VІІІ відновлено норму, яка діяла до 1 січня 2016 року. Цей Закон набрав чинності 15 квітня 2016 року. Положення Закону № 1043-VІІІ поширюються також на осіб, яким пенсію призначено (перераховано) у період з 1 січня 2016 до 15 квітня 2016 (до дня набрання чинності цим Законом).

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 року №22-1 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846).

Відповідно до пунктів 2.1. та 2.10. зазначеного Порядку до заяви про  призначення пенсії за бажанням пенсіонера може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) до 01 липня 2000 року  із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією.

Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами. У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифруванням виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Установлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об’єднань не можуть служити документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.

Таким чином, при обчисленні пенсії враховуються ті суми заробітної плати, які зазначені в довідках про заробітну плату, поданих пенсіонером для призначення пенсії. При цьому довідка про заробітну плату (дохід) особи по 30 червня 2016 року видається виключно на підставі наявних первинних документів (особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату) підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією.

Документи про заробітну плату для призначення пенсії подаються лише в оригіналах, належним чином оформлених та завірених підписами уповноважених осіб.

При визначенні видів виплат, що включаються до середньомісячного заробітку під час обчислення пенсії, необхідно керуватися  наступними законодавчими актами:

  •  – статтею 66 Закону України від 05 листопада 1991 року №1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення», якою визначено, що у заробіток для обчислення пенсії включаються всі види оплати праці, на які, за діючими правилами нараховуються страхові внески, крім виплат одноразового характеру, не обумовлених діючою системою оплати праці (компенсації за невикористану відпустку, вихідна допомога та інші), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Також включається за відповідні періоди допомога по тимчасовій непрацездатності чи середній заробіток, що зберігається за працівником.

Види оплати праці, на які за діючими правилами перераховуються (перераховувались) страхові внески визначені:

  • – з 1 січня 1992 року – Інструкцією про порядок сплати і обліку страхових та інших внесків підприємств, установ, організацій і громадян до Пенсійного фонду України  затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України  від 26 березня 1992 року № 2-1;
  • – з вересня 1994 року – Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхових внесків підприємствами, установами, організаціями  та громадянами до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 червня 1994 року № 5-5;
  • – з вересня 1996 року – Інструкцією про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових внесків до Пенсійного фонду України, а також обліку  надходження і витрачання його коштів затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 6 вересня 1996 року № 11-1;
  • – з липня 1999 року – Інструкцією про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходжень до Пенсійного фонд України, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України  від 03 червня 1996 року №4-6.

Обов’язково слід пам’ятати про виплати одноразового характеру, які не враховуються  для призначення (перерахунку) пенсії і тому не зазначаються у довідках. З жовтня 1992 року такі виплати визначені Переліком  видів оплати праці, та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески та які не враховуються при визначенні середньомісячного заробітку для обчислення пенсій, затвердженим постановою  Кабінету Міністрів України від 12 жовтня  1992 року № 583; з травня 1998 року Переліком видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування  та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 року № 697.

Основні вимоги до первинних та зведених документів, які є обов’язковими до виконання для всіх суб’єктів господарювання, викладені у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Наказі Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 р. «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку».

Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого строку зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

Строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим актом з питань визначення строків зберігання документів, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Заступник начальника

управління Пенсійного фонду України

в Галицькому районі м.Львова                                                                             Н.Гайдар