logo

25 травня – Конференція трудового колективу

Відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 29 березня 2017 року (протокол № 33/3) засідання Конференції трудового колективу Університету відбудеться 25 травня 2017 року. На розгляд і затвердження Конференції буде винесено звіт Ректора Університету за період роботи з травня 2016 року до травня 2017 року, спільний звіт Ректора і Голови Первинної профспілкової організації працівників Університету про виконання  чинного Колективного договору, схвалення Колективного договору ЛНУ ім. Івана Франка на 2017-2020 рр., погодження змін до Статуту Університету, звіт голови Громадської ради Університету, обрання нового персонального складу Громадської ради.

Ухвалою Вченої ради також затверджено кількісний склад і норми представництва на Конференцію трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 39, п. 3) у вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Відповідно до Ухвали Вченої ради кількісний склад Конференції виглядатиме так:

Категорія учасників освітнього процесуВідсотокКількість
Науково-педагогічні, наукові,
педагогічні працівники
76.85%269 осіб
Інші категорії працівників 6.3%22 особи
Особи, які навчаються 16.85%59 осіб

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету усі делегати Конференції є виборними.

Юлія Гриценко

Фото Олега Вівчарика