logo

Про виплату допомоги при виході на пенсію наукового і науково-педагогічного працівника

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» передбачено, що науковим і науково-педагогічним працівникам під час виходу на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника виплачується грошова допомога у розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) із урахуванням надбавок і доплат.

Умовами призначення і виплати цієї грошової допомоги є наявність стажу роботи не менш як: для чоловіків ─ 12,5 років, для жінок ─ 10 років на посадах, зазначених у переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257., посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, університетів, академій, інститутів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію.

Відповідно до зазначеної постанови до наукового стажу, який дає право на виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію, зараховується

  • час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на виборних посадах у державних органах та інших громадських організаціях, якщо цій роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала робота на посадах, передбачених переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників;
  • час роботи осіб, які мають науковий ступінь, на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю;
  • час роботи на посадах керівника (начальника, завідуючого тощо), старшого викладача, викладача Вищих курсів іноземних мов Міністерства закордонних справ України у період з 1 січня 1990 р. по 1 січня 2004 року, на посаді начальника (керівника) бригади у наукових підрозділах наукових установ у період до 1 січня 1980 р.;
  • час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, передбачених переліком, у наукових установах, організаціях, вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
  • час навчання в аспірантурі або ад’юнктурі за денною (очною) формою навчання випускників аспірантури, ад’юнктури, час перебування в докторантурі випускників докторантури.

Особи, яким була призначена пенсія відповідно до закону і які згодом влаштувались на роботу, яка дає право на пенсію за вислугу років (у зв’язку з чим виплата пенсії за вислугу років була припинена, а на момент досягнення пенсійного віку вони працюють на посадах у державних чи комунальних закладах освіти чи охорони здоров’я і звертаються за призначенням пенсії за віком), права на таку грошову допомогу не мають, оскільки пенсія їм уже призначалась.

Юрисконсульт профспілки Володимир Бурак