logo

Витяги з протоколів Конференцій підрозділів – до 12 травня!

25 травня 2017 року відбудеться засідання Конференції трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка для звіту Ректора Університету за період роботи з травня 2016 року до травня 2017 року, звіту про виконання Колективного договору Університету за період з травня 2016 року до травня 2017 року, схвалення Колективного договору Університету на 2017-2020 рр., погодження нової редакції Статуту Університету (внесення змін до Статуту), звіту голови Громадської ради Університету, обрання Громадської ради Університету.

Відповідно до ухвали Вченої ради Університету від 29 березня 2017 року (протокол №33/3) затверджено: склад Конференції – 350 обраних осіб; норму представництва: 269 осіб – від науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників (76.85%), 59 осіб – від осіб, які навчаються (16.85%), 22 особи – від інших категорій працівників (6.3%).

Витяг з протоколу засідання Конференції (зборів) Вашого підрозділу за підписом голови Конференції і секретаря просимо подати до 12 травня 2017 року у Первинну профспілкову організацію працівників Університету.

Юлія Гриценко

Фото Олега Вівчарика