logo

Видача довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб

Галицьке об’єднане управління Пенсійного фонду України м.Львова повідомляє, що наказом Міністерства соціальної політики України від 10.05.2017 за №750, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за №766/30634, затверджено Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад (далі – Порядок), який набрав чинності 21.07.2017 (з дня опублікування).

Порядком врегульовано питання видачі Міністерством соціальної політики України та органами праці та соціального захисту населення довідок про заробітну плату для призначення пенсії державним службовцям відповідно до Закону України від 10.12.2015 №889-VIII «Про державну службу» (далі – Закон 889) за формами, затвердженими постановою правління Пенсійного фонду України від 17.01.2017 №1-3 “Про форми довідок про заробітну плату для призначення пенсій державним службовцям”, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08.02.2017 за № 180/30048. Зазначені довідки видаються, зокрема, особам, у яких останнє місце роботи на посаді державної служби було в органі, який на час призначення особі пенсії відсутній.

Довідка про заробітну плату для призначення пенсії відповідно до Закону 889 видається особам, які мають право на призначення пенсії згідно з пунктом 3 Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 №622 “Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб”  (далі – Порядок 622).

Пунктом 6 Порядку 622 передбачено, що у разі ліквідації державного органу довідку видає орган, який є правонаступником, а в разі його відсутності чи перейменування (відсутності) посад, у тому числі відсутності відповідних посад державної служби, довідка видається у порядку, встановленому Мінсоцполітики за погодженням із Нацдержслужбою.

У разі ліквідації державного органу без правонаступника або якщо останнє місце роботи особи на посаді державної служби було в органі, який на час призначення особі пенсії відсутній чи у якому на час призначення пенсії перейменовані (відсутні) посади, у тому числі відсутні відповідні посади державної служби, довідки для призначення пенсії видаються Міністерством соціальної політики України та органами праці та соціального захисту населення.

 

 

Головний спеціаліст Галицького об’єднаного

управління Пенсійного фонду України м.Львова                    Константій О.Б.