logo

Пенсійна реформа. Пенсії з 1 жовтня 2017 року

Галицьке об’єднане управління Пенсійного фонду України м.Львова повідомляє, що 23 червня 2017 року до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення було направлено на розгляд Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 22.06.2017 №6614, який пропонує зміни до 32 законодавчих актів та має на меті створити справедливу систему пенсійного страхування. Закон має набути чинності з 1 жовтня 2017 року частково, а з 1 січня 2018-го – у повному обсязі. Зокрема пропонується:

 • відновити диференціацію розмірів пенсій залежно від одержаного заробітку та страхового стажу через проведення перерахунків пенсій з 1 жовтня 2017 року із використанням єдиного показника середньої заробітної плати для призначення пенсій у 2017 році за останні три роки (2014, 2015, 2016 роки) на рівні 3764,4 грн. та показника вартості одного року страхового стажу на рівні 1% (знижено з 1,35% у 2017 році до 1% з 2018 року);
 • переглянути умови перерахунку пенсій та здійснювати щорічний перерахунок пенсій, збільшуючи показник середньої зарплати, з якого обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за три попередні роки (з 2021 року) і на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік. У 2019-2020 роках індексацію пенсій здійснювати за окремим рішенням Кабміну;
 • звільнити солідарну систему від не властивих для неї видатків, зокрема від відшкодування доплати до прожиткового мінімуму, виплати допомоги на прожиття інвалідам війни та учасникам бойових дій, видатків на фінансування пільгових пенсій.

Для зменшення демографічного навантаження на солідарну систему пропонується запровадження гнучкого «коридору» пенсійного віку (60-63-65 років) та зберегти право виходу на пенсію за віком:

 • у 60 років – для осіб, які матимуть 25 років страхового стажу на 01.01.2018, який щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 році;
 • у 63 роки – для осіб, які матимуть від 15 до 25 років страхового стажу на 01.01.2018, який щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 році;
 • у 65 років – для осіб, які матимуть 15 років страхового стажу на 01.01.2019, але менше, ніж 16 років (вимога для виходу на пенсію у 63 роки), який щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення діапазону від 15 до 25 років у 2028 році (матимуть 15 років, проте не матимуть 25 років – вимога для виходу на пенсію у 63 роки).

Особам, які не матимуть 15 років страхового стажу, призначатиметься державна соціальна допомога після досягнення 65 років місцевим управлінням праці та соціального захисту населення і виплачуватиметься з урахуванням сукупного доходу сім’ї.

Для пом’якшення негативного впливу підвищення вимог до страхового стажу на перехідний період з 01.01.2018 по 31.12.2020 введено тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше як 15 років, але не набули права на пенсійну виплату, на період до придбання права на пенсію за віком у порядку, встановленому КМУ.

З метою удосконалення пенсійного законодавства пропонується переглянути розмір та умови призначення мінімальної пенсії за віком:

– за наявності страхового стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків (для пенсій, призначених до 01.10.2011, за наявності страхового стажу, відповідно 20/25 років) – на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян (на 01.05.2017 – 1312 грн., з 01.12.2017 – 1373 грн.);

– за наявності страхового стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків після досягнення ними 65 років – з 01.01.2018 на рівні 40% мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2017 року – 3200 грн.), але не менше за розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян;

– у разі відсутності повного страхового стажу виплачується пропорційно менший розмір пенсії – розрахована пенсія; доплата до прожиткового мінімуму здійснюється з урахуванням сукупного доходу сім’ї;

– для шахтарів у розмірі 80% зарплати для обчислення пенсії, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян (1312х3=3936 грн. на даний час).

Інші запропоновані зміни:

 • визначити умови призначення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок трудового каліцтва; удосконалити умови щорічного перерахунку (індексації) страхових виплат та визначити максимальний розмір щомісячної страхової виплати від нещасного випадку на виробництві на рівні 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (1684 х 10 = 16840 грн. на даний час);
 • надати можливість «купити» до 24 місяців страхового стажу (у разі купівлі стажу до 12 місяців страхового стажу мінімальний страховий внесок збільшувати на коефіцієнт 2, а в разі купівлі від 13 до 24 місяців страхового стажу – на 1,5). Тривалість купленого стажу враховувати лише для визначення права на пенсію (для підвищення розміру пенсії не враховувати);
 • скасувати призначення пенсій за вислугу років (за певними винятками, зокрема, для осіб, які мають необхідну вислугу років на 1 жовтня 2017 року). Виплата уже призначених «пільгових» пенсій за вислугу років здійснюватиметься тільки за рахунок коштів державного бюджету;
 • зберегти право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, а також матерів інвалідів з дитинства, що виховали їх до цього ж віку (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років); ліліпутів і диспропорційних карликів (40 років жінки, 45 років чоловіки); чорнобильців (зі зниженням пенсійного віку);
 • зупинити зменшення розміру пенсії жінкам, які скористалися правом виходу на пенсію в 55 років (до 1 січня 2015 року), із часу досягнення ними пенсійного віку, визначеного законом для відповідної вікової категорії. Після завершення цього періоду розмір пенсії пропонується переглянути без застосування зниження пенсії. Такий перерахунок пропонується зробити з дати, наступної за завершенням періоду підвищення пенсійного віку;
 • спеціальні пенсії автоматично переводити на пенсії, обчислені на загальних підставах, якщо розмір такої пенсії буде вищим. На перехідний період зберігати право на спеціальні пенсії для осіб, які набули необхідний стаж на 01.05.2016;
 • відновити з 1 жовтня 2017 року виплату пенсій пенсіонерам, що працюють, у повному розмірі (100% призначеної пенсії);
 • механізм відшкодування роботодавцями виплаченої суми пільгових пенсій для окремих категорій осіб замінити на сплату підвищеної ставки ЄСВ в розмірі 37% і 29% (замість 22%);
 • максимальну величину бази нарахування ЄСВ встановити на рівні 15 розмірів мінімальної заробітної плати (на даний час 3200х15=48000 грн.) замість нинішніх 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на даний час 1684х25=42100 грн.);
 • встановити для роботодавців квоту для працевлаштування осіб, яким до настання пенсійного віку залишилося 10 і менше років (не менше однієї особи в середньообліковій кількості штатних працівників);
 • доручено КМУ до 01.10.2017 підготувати окремий законопроект про осучаснення пенсій військовим і протягом шести місяців із дати ухвалення закону підготувати законопроект про запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, що нині мають пільгові статуси).

Головний спеціаліст Галицького об’єднаного

управління Пенсійного фонду України м.Львова                                            Константій О.Б.