logo

Роз’яснення щодо оплати праці від Міністерства соціальної політики України

До Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка як відповідь на звернення щодо оплати праці працівників із 01.01.2017 надійшов лист-роз’яснення від Міністерства соціальної політики України за підписом Директора Департаменту заробітної плати та умов праці Олександра Товстенка.

У листі йде мова про те, що з 1 січня 2017 року посадові оклади педагогічних працівників навчальних установ, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції, було підвищено, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974. А вже з 01 вересня 2017 року буде підвищено посадові оклади педагогічним працівникам тих освітніх закладів, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів. Мінсоцполітики наголошує на тому, що органи місцевого самоврядування до 01 вересня 2017 року можуть прийняти власні рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів освіти, що фінансується за рахунок місцевих бюджетів, відповідно до вищезазначеної Постанови.

Згідно з Постановою Кабміну № 1037 від 28.12.2016, з 1 січня 2017 року посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становить 1600 грн (відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Міністерство соціальної політики України звертає увагу на те, що керівникам установ бюджетної сфери доручено забезпечити диференціацію в оплаті праці некваліфікованих та кваліфікованих працівників у межах фонду оплати праці шляхом встановлення доплат, виплат премій з огляду на складність і відповідальність роботи, зважаючи на кваліфікацію та продуктивність працівника.

Стосовно підвищення тарифних розрядів за Єдиною тарифною сіткою Мінсоцполітики зазначає: «Формування схеми посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ здійснюється на основі мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС, міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів».

Існують критерії, за якими відносять певну посаду до відповідного тарифного розряду ЄТС: професійно-кваліфікаційний рівень посади (професії) та складність, відповідальність за виконану роботу. Тобто чим вищий тарифний розряд посади, тим більший посадовий оклад працівника. Однак варто пам’ятати, що підвищення тарифного розряду посади не можливе без урахування фінансових можливостей бюджету та економічного стану в країні.

Христина Вишивана