logo

Про підвищення заробітної плати педагогічним працівникам  

Згідно з чинним законодавством та п. 3.1. Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017 – 2020 рр. оплата праці працівників Університету здійснюється відповідно до чинного законодавства, Генеральної та галузевих угод, Колективного договору та згідно з штатним розписом Університету.

Оплата праці науково-педагогічних та педагогічних працівників здійснюється на підставі єдиної тарифної ставки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів підвищено на 2 тарифні розряди.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 1 вересня 2017 року.

Відповідно, працівникам коледжів Університету та адміністративному персоналу, які відносяться до педагогічних працівників, посадові оклади з 1 вересня 2017 року буде підвищено на 2 тарифні розряди.

 

За матеріалами планово-фінансового відділу

Львівського національного університету імені Івана Франка

та соціально-правової комісії

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка