logo

Соціальні виплати – 2018

Законом «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачені розміри прожиткового мінімуму для різних демографічних груп населення і розмір мінімальної зарплати. Ці показники впливають на розміри соціальних виплат, мінімальних пенсій, а також податкової соціальної пільги.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць затверджено у розмірі з 1 січня 2018 року — 1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня — 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.

Мінімальна заробітна плата у 2018 році встановлена:

у місячному розмірі: з 1 січня — 3723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 22,41 гривні.

Допомоги сім’ям з дітьми.

 Вони регулюються законами «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» встановлені наступні види допомог сім’ям з дітьми:

 1) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

 2) допомога при народженні дитини;

 3) допомога при усиновленні дитини;

 4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи

піклування;

 5) допомога на дітей одиноким матерям.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

Законом «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачено, що допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

Термін, за який виплачується допомога, становить:

126 календарних днів при нормальному перебігу пологів;

140 календарних днів – при ускладнених пологах;

190 календарних днів – для жінок-чорнобильців.

Таким чином, мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах у 2018 році становитиме:

з 1 січня – 1850 грн (126 днів); 2055 грн (140 днів); 2789 грн (190 днів);

з 1 липня – 1933 грн (126 днів); 2148 грн (140 днів); 2915 грн (190 днів);

з 1 грудня – 2017 грн (126 днів); 2240 грн (140 днів); 3040 грн (190 днів).

 

Допомога при народженні дитини

Законом «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачено, що допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Законом «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачено, що розмір такої допомоги дорівнює двом прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку:

з 1 січня – 2984 грн (діти до 6 років); 3720 грн (діти від 6 до 18 років);

з 1 липня – 3118 грн (діти до 6 років); 3888 грн (діти від 6 до 18 років);

з 1 грудня – 3252 грн (діти до 6 років); 4054 грн (діти від 6 до 18 років).

 

Допомога на дітей одиноким матерям. Законом «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачено, що вона виплачується як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї.

Максимальний розмір допомоги одиноким матерям в 2018 році:

з 1 січня – 1492 грн (діти до 6 років); 1860 грн (діти від 6 до 18 років); Тисяча сімсот шістьдесят два грн (діти від 18 до 23 років, які навчаються);

з 1 липня – тисячу п’ятсот п’ятьдесят-дев’ять грн (діти до 6 років); 1944 грн (діти від 6 до 18 років); 1841 грн (діти від 18 до 23 років);

з 1 грудня – 1626 грн (діти до 6 років); 2027 грн (діти від 6 до 18 років); 1921 грн (діти від 18 до 23 років).

 

Допомога малозабезпеченим сім’ям.

Законом «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» передбачено, що розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям дорівнює різниці між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованим мінімумом) і середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” встановлено у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Таким чином, гарантований мінімум з 1 січня 2018 роки для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям:

для працездатних: 370,02 грн; для дітей до 6 років: 1268,20 грн; для дітей від 6 до 18 років: тисячу п’ятсот вісімдесят одна грн; для осіб, які втратили працездатність: 1 373 грн.

З 1 липня:

для працездатних: 386,40 грн; для дітей до 6 років: 1325,15 грн; для дітей від 6 до 18 років: 1652,40 грн; для непрацездатних: 1435 грн.

З 1 грудня:

для працездатних: 403,41 грн; для дітей до 6 років: 1382,10 грн; для дітей від 6 до 18 років: 1722,95 грн; для непрацездатних: 1497 грн.

Мінімальна пенсія за віком.

Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У разі збільшення прожиткового мінімуму збільшується і розмір мінімальної пенсії за віком з дня, з якого збільшився розмір прожиткового мінімуму.

Таким чином, мінімальна пенсія за віком в 2018 році складе:

з 1 січня – +1373 грн; з 1 липня – 1435 грн; з 1 грудня – 1497 грн.

Податкова соціальна пільга.

Податкова соціальна пільга – це сума, на яку зменшується місячний оподатковуваний дохід платника податку, одержаний як заробітна плата у одного роботодавця. Розмір податкової соціальної пільги – 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року. Таким чином, з 1 січня податкова соціальна пільга становитиме 881 грн.

Для сімей, де виховується двоє і більше дітей, соціальна податкова пільга становитиме 881 грн на кожну дитину, а для пільгових категорій (наприклад, одиноких матерів, сімей, де є дитина-інвалід, інвалідів 1 і груп і т. Д.) – 1321 , 50 грн або навіть 1762 грн (учасники бойових дій, в’язні концтаборів і т. д.).

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. З 1 січня дохід, до якого застосовується податкова соціальна пільга становитиме 2470 грн.

За матеріалами

соціально-правової комісії

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка