logo

Очікуємо підвищення заробітної плати у 2018 році

П. 3.1. Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017 – 2020 рр. передбачено, що оплата праці працівників Університету здійснюється відповідно до чинного законодавства, Генеральної та галузевих угод, Колективного договору та штатного розпису Університету.

Посадові оклади працівників Університету обчислюються на основі Єдиної тарифної сітки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з огляду на величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року, що затверджується Законом «Про державний бюджет України» на поточний рік.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць затверджено у розмірі з 1 січня 2018 року — 1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

-дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень;

-дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень;

-працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня — 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня;

-осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.

Мінімальна заробітна плата у 2018 році встановлена:

-у місячному розмірі: з 1 січня — 3723 гривні;

-у погодинному розмірі: з 1 січня — 22,41 гривні.

Отже, тарифні ставки обчислюємо виходячи з величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 р. – 1762 гривні.

Відповідно до закону про бюджет станом на 01.01.2018 науково-педагогічним працівникам повинні встановлюватись такі посадові оклади:

 

Відповідно до закону про бюджет станом на 01.01.2018 педагогічним працівникам повинні встановлюватись такі посадові оклади:

 

Звертаємо увагу на те, що у таблиці наведено лише посадові оклади. Надбавки встановлюються з огляду на посадовий оклад науково-педагогічного, педагогічного працівника у відповідності із чинним законодавством та колективним договором.

Необхідно пам’ятати, що у випадку, коли нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці без врахування доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат менший є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн), роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, що виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Звертаємо увагу, що станом на 29.12.2017 р. рішень уряду стосовно підвищення заробітної плати у 2018 році ще немає.

 

 

За матеріалами планово-фінансового відділу

Львівського національного університету імені Івана Франка

та соціально-правової комісії

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка