logo

Про виплату допомоги на оздоровлення

Відповідно до ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» держава гарантує виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Положенням про порядок встановлення та надання працівникам Львівського національного університету імені Івана Франка надбавок, доплат, матеріальних допомог, премій та інших грошових винагород, яке є додатком до колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017–2020 р.р. передбачено, що науково-педагогічним та педагогічним працівникам, працівникам бібліотеки та музеїв Університету, згідно з чинним законодавством, виплачується допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки в розмірі одного посадового окладу один раз на рік із коштів загального або спеціального (власних надходжень) фондів Університету.

Допомога на оздоровлення виплачується за основним місцем роботи при наданні чергових відпусток згідно з графіком відпусток незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. Працівникам, які працюють на умовах сумісництва допомога на оздоровлення не виплачується.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки» право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Ст. 6 Закону України «Про відпустки», постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 передбачено, що педагогічним, науково-педагогічним працівникам щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Тобто, допомога на оздоровлення виплачується незалежно від тривалості роботи науково-педагогічного, педагогічного працівника, працівникам бібліотеки та музеїв Університету.  Отже, виплатити таку допомогу працівникові за його заявою можна і у разі надання щорічної відпустки до закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи.

Відповідно до п. 5.13 до Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017–2020 р.р у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року.

Педагогічний працівник має право поділити щорічну відпустку на частини будь-якої тривалості, за умови що основна частина становитиме не менше 14 календарних днів. Відповідно, допомога на оздоровлення надається один раз до будь-якої частини щорічної основної відпустки. Тому рекомендуємо в заяві про надання щорічної відпустки, або її частини вказувати про необхідність виплати матеріальної допомоги на оздоровлення.

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

Працівникам, яким при звільненні виплачується компенсація за невикористану відпустку, виплата грошової допомоги на оздоровлення не здійснюється.

Соціально-правова комісія

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка