logo

Про відпустку при звільненні

Трудове законодавство гарантує працівнику право на відпустку. У випадку коли працівник за відповідний відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору не реалізував своє право на відпустку, він може реалізувати його наступного року. У випадку звільнення законодавство передбачає два варіанти реалізації такого права:

а) виплата компенсації за невикористану відпустку;

б) надання відпустки у разі звільнення.

Ст. 24. Закону «Про відпустки» передбачає, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки (основної і щорічної додаткової), а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

При цьому законодавством не встановлені часові обмеження виплати такої компенсації. Компенсація за невикористану відпустку виплачується за усі дні незалежно від періоду коли вони не були використані.

Відповідно до ст. 3 закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому випадку є останній день відпустки.

Право на відпустку з наступним звільненням залежить від виду відпустки. Це право стосується тільки тих видів відпусток, що передбачають виплату компенсації працівнику. До таких відпусток належать: щорічна основна відпустка; щорічні додаткові відпустки; додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, яка передбачена статтею 19 Закону про відпустки.

Якщо з працівником трудовий договір припиняється у зв’язку із закінченням його строку невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Працівники, яких звільняють за порушення трудової дисципліни, не можуть отримати дні невикористаної щорічної відпустки у разі звільнення.

За дні невикористаної відпустки такі працівники отримують грошову компенсацію.

Для отримання відпустки у зв’язку із звільненням необхідно звернутися до роботодавця із відповідною заявою.

Якщо працівник бажає отримати відпустку з наступним звільненням, зміст заяви може бути, приміром, такий: «Прошу надати невикористану щорічну основну відпустку із (дата) з наступним звільненням (вказати підставу звільнення) в останній день відпустки». Також у заяві бажано вказати конкретну кількість невикористаних днів відпустки.

Роботодавець не вправі не надати працівнику невикористану відпустку з наступним звільненням, мотивуючи це тим, наприклад, що графіком відпусток передбачено надання відпустки в інший період.

Соціально-правова комісія

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка