logo

Про виплату компенсації витрат на навчання дітей працівників Університету

Відповідно до п. 8.12 Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017-2020 рр. в Університеті створено благодійний фонд «Фонд розвитку Університету». До правління фонду делеговано по два представники від адміністрації Університету та профспілкової організації.

Одним із напрямків використання коштів фонду є надання благодійної допомоги працівниками Університету (для яких робота в Університеті є основним місцем праці), з метою компенсації витрат на оплату навчання дітей у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Колективним договором передбачено, що таку благодійну допомогу надають залежно від стажу роботи в Університеті:

-більше 5-ти років стажу -20%

-більше 10-ти років стажу – 30%

-більше 15-ти років стажу – 50% від розміру вартості навчання.

Черговість отримання благодійної допомоги визначають відповідно до рейтингової успішності студентів за попередній семестр. Відтак, компенсацію виплачують, починаючи з 2-го – 4-го курсів денної форми, 2-го – 5-го курсів заочної форми навчання.

Окрім того, Університет надає матеріальну допомогу в розмірі посадового окладу працівникам Університету, діти яких є студентами платної форми навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У складних соціально-економічних умовах Університет знайшов можливість надавати працівникам матеріальну допомогу, а також благодійну допомогу з метою компенсації витрат на оплату навчання дітей. Цьогоріч працівникам, діти яких навчаються на платній формі навчання, вже були здійснені виплати за рахунок коштів благодійного фонду на умовах передбачених Колективним договором.

За матеріалами соціально-правової комісії

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка