logo

Процедура обрання ректора Університету

20 червня 2019 року відбудуться вибори Університету. Порядок виборів регулюється законом України «Про вищу освіту», Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, які затверджені  постановою кабінету Міністрів України, Положенням про порядок проведення виборів ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, яке затверджене Вченою радою Університету.

Право брати участь у голосуванні мають наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники Університету; обрані представники з числа інших штатних працівників Університету, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Університету, та виборні представники з числа студентів Університету.

Штатним працівником є особа, яка працює на посаді за основним місцем роботи в Університеті. Основним місцем роботи відповідно до чинного законодавства є місце роботи, де зберігається трудова книжка працівника.

Працівники, які на момент проведення виборів перебувають у відпустці, передбаченій Законом України «Про відпустки», мають право брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку займає такий штатний працівник, у період його відпустки (у випадках, передбачених законодавством України) перебуває інша особа, для якої ця посада є основним місцем праці, вона також має право брати участь у виборах.

Вибори проводять шляхом таємного голосування, яке відбувається з 9:00 до 15:00 години у відповідних приміщеннях Університету (виборча дільниця № 1 – вул. Університетська, 1, ауд. 221, (Музей історії Університету); виборча дільниця № 2 – вул. Університетська, 1, ауд. 216; виборча дільниця № 3 – вул. Грушевського, 4, ауд. 244).

Чинними нормативно-правовими актами не передбачено можливості перенесення місця голосування, можливості голосування в інший період.

Виборець може отримати бюлетень для голосування тільки особисто за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Організаційний комітет з проведення виборів ректора Львівського національного університету імені Івана Франка затвердив перелік документів, при пред’явленні яких виборець отримає бюлетень для голосування – паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення працівника Університету, студентський квиток (для студентів). За копіями зазначених документів бюлетені видаватися не будуть.

Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис.

Бюлетень для голосування виборець заповнює особисто в кабіні для таємного голосування. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів дільничної виборчої комісії, кандидатів, а також спостерігачів, про що робиться запис у протоколі засідання дільничної виборчої комісії. У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення.

Виборець може голосувати лише за одного кандидата або не підтримувати жодного. Виборець опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця оприлюднити своє волевиявлення.

Наголошуємо, що бюлетень може бути визнаний недійсним у таких випадках: позначка у бюлетені проставлена більш як за одного кандидата; не проставлена жодна позначка; зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

Дільничні виборчі комісії  за результатами підрахунку голосів складають протоколи. Кожна дільнична виборча комісія передає один примірник протоколу про результати голосування на виборчих дільницях Виборчій комісії негайно після його складення. Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів, однак таке фіксування не може порушувати таємницю голосування. Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування.

До слова, будь-яким особам, незалежно від їх статусу і повноважень, забороняється втручатися в діяльність Організаційного комітету, Виборчої комісії, дільничних виборчих комісій та їх членів.

Прес-служба

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка