logo

Погоджено Статут Університету

19 травня 2015 року відбулося засідання Конференції трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка. Серед питань порядку денного – погодження нової редакції Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Перед делегатами Конференції виступив Перший проректор Університету, професор Василь Височанський з інформацією про проект Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка. Василь Степанович ознайомив присутніх з основними положеннями проекту нової редакції Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка та новаціями, що увійшли до нього. Серед новинок, зокрема таке:

·        п. 6.1.2.2. Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету. Кандидатом на посаду декана може бути особа, яка впродовж останніх 5 років перед обранням працювала в Університеті на науково-педагогічних посадах на постійній основі.

·        п. 7.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є Конференція трудового колективу Університету (Конференція), яку обирають на 1 рік, включаючи виборних представників із числа студентів, аспірантів, докторантів.

·        п. 7.2. Громадська рада є постійно діючим органом Конференції, який функціонує на громадських засадах та здійснює громадський контроль за виконанням рішень Конференції.

За результатами голосування проект Статут Університету погоджено більшістю голосів делегатів Конференції. Окрім того, Василь Степанович запропонував окремо проголосувати за продовження повноважень делегатів Конференції на 1 рік. Конференція підтримала таку пропозицію.

Конференція стала пам’ятною й тому, що зі своїм першим звітом (з часу перебування на посаді) перед трудовим колективом виступив Ректор Університету професор Володимир Мельник. Володимир Петрович презентував присутнім ґрунтовну й розгорнуту інформацію щодо діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за період з червня 2014 року до травня 2015 року. В обговоренні його звіту виступили декан хімічного факультету, професор Ярослав Каличак, декан геологічного факультету, професор Микола Павлунь, декан біологічного факультету, доцент Ігор Хамар, декан географічного факультету, доцент Володимир Біланюк, доцент кафедри менеджменту Юрій Харко, завідувач кафедри перекладознавства і констрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, професор Роксоляна Зорівчак. Звіт Ректора затвердили, а його діяльність на посаді схвалили.

Що важливо, впродовж Конференції було обрано делегатів на Перший всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності для обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У питанні «різне» також схвалили проект звернення Конференції трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України щодо необхідності приведення законодавства про оплату праці працівників бюджетної сфери у відповідність до Конституції України і законів України.

Юлія Гриценко

Фото автора