logo

Юридична служба: підсумки року

Одним із важливих напрямків роботи Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка є соціально-правова робота.

Серед складових правової роботи у 2015 році можемо виокремити консультування членів профспілки, участь у підготовці Статуту Університету і укладанні Колективного договору на 2015-2016 рр. Окрім того, спільно з ректоратом було підготовано План соціального розвитку Університету.

Основними темами консультацій були:

  • норми Колективного договору в частині оплати праці;
  • доплати і надбавки до оплати праці;
  • робота за сумісництвом;
  • відпустки, зокрема додаткові відпустки за роботу у шкідливих умовах праці.

Профспілкова організація брала активну участь у підготовці Положення про організацію навчального процесу, положень про структурні підрозділи Університету. Членами профспілкової організації також розроблено Положення про мотиваційний Фонд Університету, який утворено з метою формування та використання коштів, що спрямовуються на розвиток відповідних структурних підрозділів.

Члени профкому були у складі Комісії щодо підготовки проекту Статуту Університету, Колективного договору. Члени профкому також включені до складу роботи комісій – кадрової, бюджетної, організації внутрішніх тендерів.

Володимир Бурак