logo

Пенсійне забезпечення наукових і науково-педагогічних працівників

Верховна Рада України 3 жовтня 2017 року ухвалила Закон України № 2148-VІІІ “Про внесння змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” (далі – Закон № 2148), яким серед іншого передбачено проведення перерахунків пенсій з 1 жовтня 2017 року.

 Відповідно пункту 4-3 розділу ХV “Прикінцеві положення” Закону № 1058 (в редакції Закону № 2148) пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом № 2148, з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015, 2016 роки (3764,40 грн) із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в рохмір 1 %.

При здійсненні перерахунку пенсій відповідно до абзацу першого цього пункту використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установлений на 1 грудня 2017 року Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, збільшений на 79 гривень (1373 грн + 79 грн = 1452 грн).

З 01.10.2017 особові рахунки, розмір пенсії по яких визначено відповідно до Закону України від 26.11.2013 № 848 “Про наукову і науково-технічну діяльність” (далі – Закон № 848) осучасненню (перерахунку) в рамках пенсійної реформи не підлягають.

Статтею 37 Закону № 848 (в редакції Закону № 2148) передбачено, що пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників здійснюється відповідно до Закону України № 1058.

Тому, з 11.10.2017 року пенсії науковим та науково-педагогічним працівникам призначаються в порядку та на умовах, передбачених Законом № 1058.

Розмір  пенсії,  обчислений  за нормами  Закону № 1058, залежить від тривалості страхового стажу, середньомісячного заробітку і періоду, за який  заробіток  враховано для розрахунку пенсії; права на надбавки та підвищення, часу виходу на пенсію, відомостей про працевлаштування та звільнення з роботи тощо.

Разом з тим, згідно пункту 4-7 розділу ХV “Прикінцеві положення” Закону № 1058 (в редакції Закону № 2148) передбачено, що пенсіонерам, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання яким призначені відповідно до законів України “Про Кабінет Міністрів України”, “Про державну службу”, “Про Національний банк України”, “Про дипломатичну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата”, “Про судоустрій і статус суддів”, “Про судову експертизу”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської кататсрофи”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, розміряких розрахований за матеріалами пенсійних справ за нормами Закону № 1058 із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за 2014-2016 роки та величини оцінки одного року страхового стажу – 1% буде більший, проводиться автомитичне (без їх звернення) переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом № 1058.

При цьому такі пенсіонери у будь-який час зможуть звернутись до органів Пенсійного фонду для переведення їх на пенсію за спеціальним Законом із встановленням розміру пенсії, одержуваної до переведення на Закон № 1058. Повернутися на пенсії за спеціальним законом вони матимуть змогу з першого числа місяця, наступного за тим, у якому надійшла відповідна заява.

Згідно статті 10 Закону № 1058 особі, що одночасно має право на різні види пенсій (за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника), призначають один із цих видів пенсії на вибір.

         Частиною 3 статті 45 Закону № 1058 передбачено, що переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться  на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Разом з тим, відповідно до статті 42 Закону № 1058 у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок продиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховується під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11. 2005 № 22-1 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846.

Відповідно до пункту 4.1. цього Порядку орган, що призначає пенсію, розглядає питання про призначення пенсії, перерахунок та поновлення виплати раніше призначеної пенсії, а також про переведення з одного виду пенсії на інший при зверненні особи з відповідною заявою (додаток 2).

Згідно статті 45 Закону № 1058 перерахунок призначеної пенсії провадиться в такі строки:

У разі виникнення права на підвищення пенсії – з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

Слід також зазначити, що згідно із Законом України від 06.12.2016 № 1774-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон № 1774) у 2017 (до 31.12.2017) мав діяти особливий порядок виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів, наукових працівників.

Крім того, Закон № 1774 передбачав обмеження розміру пенсії до виплати в період роботи на певних посадах, в тому числі на посадах наукових і науково-педагогічних працівників.

З 1 жовтня 2017 Законом № 2148 змінено порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

Слід зауважити, що під час виплати пенсії державним службовцям, працівникам органів прокуратури, народним депутатам, а також науковим та науково-педагогічним працівникам має значення дата виходу на пенсію, а також орган та посада, яку обіймає особа на сьогодні.

Щодо дати, яка впливає на розмір виплачуваної пенсії, то законодавець розмежував пенсії, призначені до набрання чинності Законом України від 08.07.2011 № 3668-VІ “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” – до 1 жовтня до жовтня 2011 та пенсії, призначені після цієї дати.

Так, якщо пенсія за законами України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” були призначені до 1 жовтня 2011, то незалежно від того, які посаду обіймає нині пенсіонер, виплата пенсії поновлюється йому відповідно до закону, за яким її призначено.

Якщо пенсію відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” призначено після 1 жовтня 2011 й особа продовжує працювати на посадах державної служби, визначених Законом України “Про державну службу”, а також на посадах та умовах, передбачених законами України “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, то пенсії виплачуються в розмірі, обчисленому відповідно до Закону № 1058.

Проте, є категорія осіб, на яку цей порядку не поширюється, тобто, пенсія виплачується за тим законом, за яким призначена, незалежно від дати її призначення та посади, яку обіймає особа.

До цієї категорії осіб належать особи з інвалідністю І та ІІ груп, особи з інвалідністю ІІІ групи та учасники бойових дій, особи, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

З 01 жовтня 2017, незалежно від дати призначення пенсії, науковим і науково-педагогічним працівникам в період роботи на посадах наукових та науково-педагогічних працівників пенсія виплачується в призначеному розмірі.

Наприклад, пенсію громадянину І. Відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” було призначено в липні 2012 у розмірі 4321,18 грн. Після призначення пенсії пенсіонер продовжував працювати на науковій посаді.

Відповідно до порядку виплати пенсій, що був чинним до 1 жовтня 2017 виплата пенсії провадилась в розмірі 85 % пенсії, призначено  відповідно до Закону № 1058 – 3032.14 грн (розмір пенсії, визначений за загальними правилами, – 3567,23 грн).

З 1 жовтня 2017 пенсія виплачується в розмірі, призначеному відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, – 4321,18 грн.

Начальник відділу

з питань призначення  та перерахунків пенсій №6

управління застосування пенсійного законодавства

головного управління Пенсійного фонду України

у Львівській області

Н.Гайдар