logo

Звернення профкому щодо оплати праці осіб, які не мають відповідного вченого звання

Профспілковий комітет Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка звернувся до Прем’єр-міністра України В. Б. Гройсмана та Міністра освіти і науки України Л. М. Гриневич з листом щодо оплати праці осіб із числа професорсько-викладацького складу, обраним за конкурсом або призначеним на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного вченого звання. Текст звернення подаємо повністю.

«Профспілковий комітет Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка звертає Вашу увагу на незаконність окремих положень Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, які затверджені Наказом № 90 Міністерства освіти України від 02.04.1993. Відповідно до Наказу № 557 Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» із 1 вересня 2005 року Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним Наказом № 557 від 26.09.2005.

Зазначена Інструкція передбачає, що особам із числа професорсько-викладацького складу, обраним за конкурсом або призначеним на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного вченого звання, один раз строком до 2 років від часу першого обрання чи призначення, починаючи з 29.03.91 оклади встановлюються в таких розмірах: професорам − на 10 відсотків нижче від посадового окладу професора, доктора наук; доцентам − на 10 відсотків нижче від посадового окладу доцента, кандидата наук. Якщо після закінчення двох років перебування на посаді професора чи доцента вчене звання не присвоєне, цим особам встановлюється оклад асистента (викладача) з урахуванням наявності наукового ступеня, а при переході на ці посади з посад доцента, старшого викладача − оклад доцента, старшого викладача.

Відповідно до чинного законодавства, зокрема Закону «Про оплату праці», а також Постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» посадовий оклад визначається залежно від зайняття відповідної посади.

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Відповідно до Закону України «Про освіту» схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм цього Закону. Відповідно до зазначеної норми Кабінет Міністрів України урегулював схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) Постановою, яка затвердила Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Єдина тарифна сітка не передбачає можливості встановлення «тимчасового» посадового окладу чи зниження розміру посадового окладу залежно від виконання чи невиконання певних умов. А розмір посадового окладу науково-педагогічного працівника не може регулюватися Наказом центрального органу державної виконавчої влади.

Ст.59 Закону України «Про вищу освіту» передбачає, що науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам закладів вищої освіти встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника − 25 відсотків посадового окладу, професора − 33 відсотки посадового окладу. Тобто Закон навпаки передбачає доплату за наявність вченого звання доцента, старшого дослідника і професора. Отже, зайняття посади доцента чи професора без наявності відповідного вченого звання не повинно передбачати зменшення заробітної плати через відсутність зазначеного звання.

Такий стан речей не відповідає чинному законодавству і потребує погодження Наказів Міністерства освіти і науки України зі Законами «Про освіту» і «Про вищу освіту».

Первинна профспілкова організація працівників Львівського національного університету імені Івана Франка очікує на Ваше розуміння зазначеної ситуації і сподівається, що Міністерство освіти і науки України скасує Наказ № 90 Міністерства освіти України від 02.04.1993 або погодить його з чинним законодавством».

Прес-служба

Первинної профспілкової організації працівників Університету