logo

Інформація щодо оплати праці у 2019 році

Колективним договором Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017 – 2020 рр. (пункт 3.1.) передбачено, що оплата праці працівників Університету здійснюється відповідно до чинного законодавства, Генеральної та галузевих угод, Колективного договору та штатного розпису Університету.

Посадові оклади працівників Університету обчислюються на основі Єдиної тарифної сітки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з огляду на величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року, що затверджується Законом «Про державний бюджет України» на поточний рік.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць затверджено у розмірі з 1 січня 2019 року – 1853 гривні, з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1626 гривень, з 1 липня – 1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1921 гривня, з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня – 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1497 гривень, з 1 липня – 1564 гривні, з 1 грудня – 1638 гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати становить:

-у місячному розмірі: з 1 січня – 4173 гривні;

-у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні.

Отже, тарифні ставки обчислюємо виходячи з величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2019 р. – 1921 гривня.

Звертаємо увагу, що 29 січня 2019 року опублікована постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників», якою передбачено підвищення з 1 січня 2019 р. на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності.

Зазначене підвищення стосується лише науково-педагогічних працівників, посади яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”.

З розмірами посадових окладів наукових працівників можна ознайомитися за посиланням.

Звертаємо увагу на те, що у таблицях наведено лише посадові оклади. Надбавки встановлюються з огляду на посадовий оклад наукового, науково-педагогічного, педагогічного працівника у відповідності із чинним законодавством та колективним договором.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017 – 2020 рр. та встановлено наступні надбавки та доплати для працівників:

за вчене звання:

-доцента – у граничному розмірі 25% від посадового окладу;

-старшого дослідника – у граничному розмірі 25% від посадового окладу;

-професора – у граничному розмірі 33% від посадового окладу;

за почесне звання України:

-“народний” – 40% від посадового окладу;

-“заслужений” – 20% від посадового окладу;

-“майстер спорту” – 10% від посадового окладу;

за науковий ступінь:

-доктора філософії (кандидата наук) – у граничному розмірі 15% від посадового окладу;

-доктора наук – у граничному розмірі 25% від посадового окладу;

за почесне звання “Заслужений професор ЛНУ ім.І.Франка” – 30% від посадового окладу;

за виконання обов’язків заступникам декана – у граничному розмірі -30% від посадового окладу;

Вислуга років

-від 3 років         до 10 років         – 10%

-більше 10 років до 20 років         – 20%

-більше 20 років –       30%

Необхідно пам’ятати, що у випадку, коли нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці без врахування доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн), роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, що виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Відповідно у працівників з першого по дванадцятий тарифний розряд посадовий оклад є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, а тому їм здійснюється доплата до розміру 4173 грн. При цьому із відрахуванням податків такий працівник отримає 3359 грн.

 

За матеріалами планово-фінансового відділу

Львівського національного університету імені Івана Франка

та соціально-правової комісії

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка