logo

Звернення профспілки щодо забезпечення реалізації п. 3 ст. 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, беручи до уваги непоодинокі звернення освітян, звернулася до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України щодо належного нормативно-правового забезпечення реалізації п. 3 ст. 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року. Текст звернення подаємо повністю.

«Пунктом 3 ст. 24 зазначеного Закону передбачено окремі види педагогічної діяльності, за які встановлено диференційований розмір доплати, в залежності від конкретного виду педагогічної діяльності. Зокрема, пп. 2 п.3. ст. 24 передбачає:

2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у такому співвідношенні до тарифної ставки:

а) класне керівництво у 1-11 (12) класах – 20-25 відсотків;

б) перевірка навчальних робіт учнів – 10-20 відсотків;

в) завідування:

– майстернями, кабінетами інформатики – 15-20 відсотків;

– кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15 відсотків;

– структурними підрозділами закладів освіти – 25 відсотків;

– навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками – 10-15 відсотків;

– бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15 відсотків;

г) за роботу в інклюзивних класах (групах) – 20 відсотків;

ґ) обслуговування комп’ютерної техніки – 10-15 відсотків;

д) проведення позакласної роботи з учнями – 10-40 відсотків;

3) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства, трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

Однак, на даний час залишається чинною  Постанова Кабінету Міністрів України  від 25 серпня 2004р. N1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності». Порівнюючи норми Закону і Постанови, слід відзначити наявність правової колізії і розбіжностей у формулюваннях відповідних положень зазначених нормативно-правових актів.

Наприклад, Законом передбачено доплату за завідуванням кабінетом інформатики у розмірі 15- 20 %, а постановою передбачено доплату за завідування навчальними кабінетами у розмірі 10-15 %. Відзначаємо, що Постанова Кабінету Міністрів України № 1096 прямо суперечить нормам ст. 24 Закону в частині розміру доплат та підстав для їх виплати.

Статтею 92 Конституції України визначено коло питань (суспільних відносин), які можуть бути врегульовані виключно законами України.

Вища юридична сила закону полягає також  у тому, що всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм.

Враховуючи наведене та керуючись абзацом п.3 ст. 24 Закону у частині, що вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок та умови їх встановлення у державних та комунальних закладах освіти визначаються Кабінетом Міністрів України, Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України просить Вас внормувати нормативно – правові документи Кабінету Міністрів України та забезпечити їх відповідність Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Оперативність щодо узгодження підзаконних нормативних актів Кабінету Міністрів України із вказаним Законом сприятиме однаковому трактуванню та застосуванню норм права та дозволить уникнути правової колізії і правової прогалини у регулюванні вищенаведених питань».