logo

Вступ-2021: громадське обговорення проєкту Умов прийому на навчання

Разом із початком 2020/2021 навчального року розпочалась і підготовка до нової вступної кампанії, основний етап якої заплановано на липень 2021 року. Так, відповідно до вимог чинного законодавства у сфері освіти Міністерство освіти і науки України підготувало проєкт наказу «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році» , який уже розміщений на сайті Міністерства для громадського обговорення.

Наголошуємо на тому, що проєкт акта спрямований на створення нормативної основи для прийому на навчання до закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку за ступенем молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії для забезпечення реалізації права на здобуття вищої освіти у закладах вищої освіти усіх форм власності та сфер управління. Тож у цьому матеріалі ми проаналізуємо запропоновані ключові зміни до вступної кампанії 2021 року:

Подавати заяви через електронні кабінети зможуть усі вступники, які мають хоча б один сертифікат ЗНО та український документ про повну загальну середню освіту, виданий із застосуванням фотополімерних технологій виготовлення;

Планується запровадити можливість виконання вимог до зарахування через  електронний кабінет із використанням кваліфікованого електронного підпису вступника;

Вага регіонального коефіцієнта може бути збільшена до 1,03 (1,05 − для спеціальностей з особливою підтримкою) задля підтримки регіональних закладів вищої освіти;

У вступній кампанії до магістратури заклад освіти зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови не менше 25%;

Закладам освіти планується надати право в своїх правилах прийому встановлювати мінімальне значення вступних випробувань та конкурсного бала для вступу на ту чи іншу конкурсну пропозицію;

Заяви вступників, які зараховані на бюджет, пропонується автоматично виключати з конкурсу на всі інші конкурсні пропозиції, крім випадків, коли вступник сам вирішить їх залишити (якщо планує навчатися більш ніж за однією освітньою програмою та більше як в одному закладі освіти тощо), що зі свого боку дозволить уникнути курйозних ситуацій із наданням рекомендацій на контракт;

У вступній кампанії-2021 ЗНО з української мови та літератури можна буде скласти у двох рівнях − із мови або з мови та літератури. Тобто результати ЗНО з української мови потрібні для вступу на більшість спеціальностей, а ЗНО з мови та літератури необхідно буде скласти для спеціальностей із підвищеними вимогами до гуманітарних знань.  Зазначимо, що результати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 років можна використовувати для вступу на всі спеціальності як результати ЗНО з української мови та літератури або ЗНО з української мови;

Вступити на другий (магістерський) рівень освіти за спеціальністю 081 «Право» з 2021 року зможуть лише випускники, які завершили навчання на бакалавраті за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», згідно з затвердженим відповідним стандартом вищої освіти.

Зверніть увагу на те, що зауваження і пропозиції до проєкту акта можна надіслати у формі порівняльної таблиці до 30 вересня 2020 року на e-mail: kernychna@mon.gov.ua (Кернична Анжеліка Євгенівна, державний експерт директорату вищої освіти і освіти дорослих, тел. (044) 481-32-67).

 

За інформацією Міністерства освіти і науки України