logo

Пропозиції профспілки освітян до Держбюджету на 2021 рік

Кабінет Міністрів подав на розгляд парламентарів законопроєкт № 4000 від 14.09.2020 «Про Державний бюджет України на 2021 рік», тож ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, не залишаючись осторонь від затвердження вкрай важливого документа для країни, звернувся до Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергія Бабака та народних депутатів із пропозиціями до законопроєкту щодо фінансового забезпечення галузей освіти і науки.

Профспілка працівників освіти і науки України передовсім акцентує увагу на тому, що видатки на освіту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту» потрібно передбачити в розмірі не менше 7 % ВВП, а це – не менше 315,4 млрд. грн, водночас у Державному та запланованих місцевих бюджетах пропонується 300,1 млрд. гривень. Відповідні видатки є цілком аргументовані, адже необхідні для втілення багатьох ключових для освітян питань, як-от:

→ встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні, що перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, але не нижче мінімальної заробітної плати, для визначення розміру посадових окладів працівників наскрізних професій;

→ забезпечення законодавчо гарантованих частиною другою статті 61 Закону України «Про освіту» розмірів посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти з урахуванням норм пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону і постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки»;

→ запровадження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення витрат закладів освіти, пов’язаних із проведенням протиепідемічних заходів та недопущенням поширення COVID 19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема й на підвищену оплату праці працівників та забезпечення належних умов праці і навчання;

→ запровадження обов’язкового державного страхування на випадок захворювання коронавірусною хворобою працівників закладів освіти;

→ забезпечення наукової діяльності та законодавчо гарантованих виплат науковим працівникам відповідно до частини 2 статті 48, статті 36, зокрема її частини 2, Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822.

Суттєво меншим від реальної величини є й запланований розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2021 році. Так, за даними Міністерства соціальної політики, вже в липні 2020 року його розмір для цієї категорії становив 4068 грн на противагу 2481 грн, що запропоновано з 1 грудня 2021 року. Можна стверджувати, що вартісна величина такого базового соціального стандарту, яка передбачена для інших соціальних і демографічних груп населення, теж значно нижча від фактичного розміру.

Питання мінімальної заробітної плати як бази визначення її для всіх працівників завжди є найбільш обговорюваним, позаяк саме мінімальна зарплата є ключовим соціальним стандартом у формуванні всієї системи оплати праці, а також державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України, про що йдеться в статті 95 КЗпП України та статті 3 Закону України «Про оплату праці». Тому ЦК Профспілки працівників освіти і науки України наполягає при визначенні розміру мінімальної зарплати зменшити розрив між мінімальною та максимальною заробітною платою працівників державних органів та бюджетних установ. Прикро вражає, що така різниця може сягати подекуди 1:100, коли в країнах Західної Європи вона становить 1:4, а в Сполучених Штатах – 1:5, як вказано у висновку до законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2021 рік» головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

Однією з пропозицій ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, що стосується розміру мінімальної зарплати, є врахування норми про відновлення попередніх редакцій статті 95 Кодексу законів про працю України та статті 3 Закону України «Про оплату праці» стосовно виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат.

З огляду на подані актуальні пропозиції Профспілка працівників освіти і науки України вважає, що доцільно повернути законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2021 рік» для доопрацювання на повторне перше читання та очікує на підтримку всіх зауважень і пропозицій із боку народних депутатів України, членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій і безпосередньо голови Комітету Сергія Бабака.

За матеріалами

Пресслужби Профспілки працівників освіти і науки України