logo

Звернення до Прем’єр-міністра України щодо виплати матеріальних допомог

Президія профспілкового комітету Первинної профспілкової організації працівників Університету прийняла важливе звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо необхідності внести зміни до п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», який стосується розміру і порядку виплати матеріальних допомог. Текст звернення подаємо повністю.

«Первинна профспілкова організація працівників Львівського національного університету імені Івана Франка звертається до Вас із пропозицією внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Відповідно до п. 4 зазначеної Постанови керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівники бюджетних установ, закладів та організацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, зокрема й на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Водночас згідно зі Законом України «Про вищу освіту» заклади вищої освіти діють на принципах автономії, яка передбачає самостійність, незалежність та відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, установлених Законом «Про вищу освіту».

Так, працівники освіти отримують матеріальні допомоги коштом закладу вищої освіти відповідно до умов його колективного договору.

Окрім цього, у Законі України «Про вищу освіту» чітко вказано, що заклад вищої освіти в порядку, визначеному Законом, та згідно зі статутом має право спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників закладів вищої освіти та осіб, які навчаються у закладах вищої освіти.

Тож цілком очевидно, що Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» суперечить Закону України «Про вищу освіту» у питаннях, що стосуються виплати матеріальних допомог.

Потрібно підкреслити, що вказана Постанова також порушує принцип автономії закладів вищої освіти щодо розпорядження коштами, позаяк не дозволяє вносити норми про надання матеріальних допомог у колективний договір закладу вищої освіти.

Під час пандемії коронавірусної інфекції працівники освіти отримують різні матеріальні допомоги, передбачені в колективному договорі, зокрема й на лікування. Саме освітяни сьогодні перебувають у групі найбільш вразливих верств населення з підвищеною ймовірністю інфікування вірусом COVID-19.

Зважаючи на те, що в період дії адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації відвідування закладів освіти заборонено лише в разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки в певних регіонах, працівники освіти входять до категорій, які найбільше піддаються ризику захворіти на COVID-19, про що свідчить статистика захворюваності.

Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки та колективні договори закладів освіти передбачають можливість надання матеріальної допомоги працівникам закладів та установ освіти, які захворіли на COVID-19 чи втратили у зв’язку з цим членів сім’ї або близьких родичів.

Проте в такому разі працівник втрачає право на інші види матеріальних допомог, про що йдеться в п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Тому постає гостра потреба скасувати норму, яка обмежує право керівників закладів освіти надавати працівникам більше ніж одну матеріальну допомогу.

З огляду на всі перелічені обставини п. 4 необхідно сформулювати в такій редакції:

 «Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальні допомоги, зокрема й на оздоровлення, власним коштом цих установ, закладів та організацій у розмірі і порядку, визначеними колективним договором».

Звернення обговорено й прийнято на засіданні президії профспілкового комітету Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 7 від 14 вересня 2021 року)».

Пресслужба

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка