logo

Інформація щодо виплати заробітної плати за першу половину червня 2022 року

Відповідно до п. 3.2. Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2021–2024 рр. роботодавець зобов’язався проводити виплату заробітної плати  п’ятого та двадцятого числа кожного місяця, а в разі її затримання вживати заходів, передбачених чинним законодавством.

Заробітну плату за першу половину червня 2022 року отримали лише ті працівники, чия заробітна плата фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Станом на 22 червня 2022 року Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області не перерахувало заробітну плату за першу половину червня 2022 року працівникам Львівського національного університету імені Івана Франка, заробітна плата яких фінансується за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (власні надходження Університету). Відповідні платіжні доручення були подані до казначейської служби 14 червня 2022 року. Станом на сьогодні платіжні доручення мають статус «очікує виконання Казначейством».

Відповідно до чинного законодавства і Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2021–2024 рр. Первинна профспілкова організація працівників Львівського національного університету імені Івана Франка здійснює громадський контроль, зокрема, й за виплатою заробітної плати.

Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено обов’язок роботодавця вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.

Враховуючи те, що відповідно до ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» порушення строків виплати заробітної плати можливе лише внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили, профспілкова організація у разі подальшої невиплати заробітної плати вживатиме заходів реагування відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до законодавства в умовах воєнного стану Казначейство здійснює платежі за дорученням клієнтів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку.

За матеріалами бухгалтерської служби Університету,

планово-фінансового відділу Університету

та соціально-правової комісії профкому