logo

Пенсійне законодавство у запитаннях і відповідях

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області відповідають на актуальні питання працівників Університету, пов’язані з пенсійним забезпеченням.

  1. Під час навчання в аспірантурі з відривом від виробництва (1999 – 2002) працювала на посаді асистента з погодинною оплатою праці. В трудову книжку записи про це не занесено. Чи треба для призначення пенсії за віком подавати до пенсійного фонду додаткову довідку про роботу з зазначенням заробітної плати в цей період ?

Відповідно до частини 4 статті 24 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон 1058), який чинний з 01.01.2004, періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом. Згідно з статтею 56 Закону України від 05.11.1991 № 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення” до стажу роботи зараховується, зокрема, час навчання у вищих і середніх навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 (зі змінами), передбачено, що час навчання  у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Стаж роботи обчислюється календарно. Якщо до стажу роботи буде зараховано час навчання в аспірантурі, то додатково підтверджувати роботу на посаді асистента (який перетинається з періодом навчання в аспірантурі) не потрібно.

Одночасно, повідомляємо, що відповідно до абзацу  1 частини першої  статті 40 Закону 1058 для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

 

  1. Викладач перебуває за кордоном, повернутись в Україну зможе  після листопада 2022 р. Право на пенсію за віком настає в  липні 2022 р. Звільнятись з роботи не планує. Чи можна подати заяву на призначення пенсії через персональний кабінет на ВЕБ порталі Пенсійного фонду і який порядок подання документів? Хто може внести електронну копію трудової книжки працівника до Пенсійного фонду?

Відповідно до абзацу 2 пункту 1.1 розділу І Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (далі – Порядок 22-1) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005р. за № 1566/11846, заява, зокрема, про призначення пенсії може подаватися заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.

Згідно із пунктом 2.1 Порядку 22-1, до заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи: 1) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків; 2) документи про стаж (трудова книжка, військовий квиток, диплом, а в разі відсутності інші документи, видані за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами); 3) за бажанням пенсіонера може подаватися довідка про заробітну плату (дохід) за будь – які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 незалежно від перерв у роботі; 4) документи про місце проживання (реєстрації) особи,  паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу), місце її проживання (реєстрації) та вік; 5) за наявності, документи, які засвідчують особливий статус особи (посвідчення інваліда війни, учасника бойових дій, посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС, посвідчення почесного донора України, тощо).

Всі документи, долучені до заяви про призначення пенсії будуть переведені в електронний вигляд (оцифровані), в тому числі і трудова книжка. Разом з тим, засобами вебпорталу скан-копію трудової книжки працівника для оцифрування може подати кадрова служба установи, підприємства, організації, де працює особа.

 

  1. Після призначення пенсії за віком у квітні 2020 року, продовжую працювати. Коли в квітні 2022 р. звернувся для перерахунку пенсії (2 роки після призначення) виявилось,  що в серпні 2020 року в мене стаж не 1 місяць, а 27 днів. Коли я можу перерахувати пенсію?

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону 1058 у  разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого частиною 4 статті 42 Закону 1058, на найбільш вигідних умовах.

Обчислення страхового стажу,  який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Відповідно до абзацу  6 пункту 4.3. Порядку 22-1  подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 1058,  страховий стаж обчислюється по місяць, що передує місяцю подання особою відповідної заяви.

У разі якщо відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за місяць, що передує місяцю подання особою заяви про  перерахунок пенсії згідно з абзацами першим – третім частини четвертої статті 42 Закону, надійшли протягом чотирьох місяців з дня звернення особи відповідно за перерахунком пенсії, орган, що призначає пенсію, протягом місяця з дня надходження цих відомостей, переглядає прийняте рішення.

Рішення про перерахунок пенсії переглядається на найбільш вигідних умовах відповідно до абзаців першого – третього частини четвертої статті 42 Закону № 1058.

Для надання більш детальної відповіді на порушене питання необхідна інформація про дату звернення особи за призначенням пенсії.

 

  1. Я народилася у 1964 році. Була за кордоном з листопада 2000 до вересня 2005. В цей час не працювала. В лютому 2002 народила дитину. Чи буде мені зараховано до страхового стажу 3 роки з дня народження дитини ?

Час догляду за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку до 01.01.2004 зараховується до страхового стажу працюючим матерям – за даними трудової книжки, непрацюючим матерям – на підставі свідоцтва про народження дитини або виписки із паспорта (у разі смерті дитини – свідоцтва про смерть), а також документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала. З  01.01.2004 по 31.12.2004 зараховується  на підставі довідки, виданої органами соціального захисту про отримання допомоги на дитину, з 01.01.2005 – за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

  1. Був скерований для проходження міжнародного стажування у вищий навчальний заклад Польщі на пів року у 2019 році. В цей час одержував тільки стипендію від польського навчального закладу. Зарплату в Україні не отримував, але звільненим не був. Після стажування повернувся на свою посаду. Чи буде мені зараховано півроку стажування до страхового стажу для призначення пенсії ?

Питання соціального забезпечення осіб, на яких поширювалось або поширюється законодавство України чи Польщі в галузі соціального забезпечення регулюються положеннями Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення (далі – Угода) від 18.05.2012, ратифікована 05.09.2013 (набрала чинності 01.01.2014), Законом України “Про загальнообов´язкове державне пенсійне страхування” та іншими чинними нормативно-правовими актами. Положення Угоди базуються на пропорційному принципі, за яким кожна держава призначає пенсію за страховий стаж, набутий на її території, та за своїм національним законодавством. Відповідно до статті 12 Угоди, якщо Договірною Державою не виконуються вимоги за власним законодавством, вона може враховувати стаж іншої Договірної Держави для набуття, збереження або відновлення права на пенсію, так ніби цей стаж набуто за її законодавством за умови, що цей стаж не збігається. Відповідно до статті 13 Угоди, якщо страховий стаж, набутий відповідно до законодавства однієї Договірної Сторони менший ніж 12 місяців і на підставі цього стажу зацікавлена особа не набуває права на пенсію відповідно до цього законодавства, то компетентна установа цієї Договірної Сторони не призначає пенсію.

Якщо польський стаж менше, ніж 12 місяців то право на польську пенсію не виникає. Цей стаж враховується до українського тільки для визначення права на пенсію, для обчислення розміру пенсії – не враховується.

Для встановлення права на пенсію, зумовлену накопиченням періодів страхування, з метою підсумування періодів зараховуються періоди страхування, накопичені згідно з законодавством обох Сторін, за умови, що вони не збігаються повністю або частково у часі.

З питань призначення та підтвердження стажу Договірні Сторони обмінюються формулярами.

 

  1. Навчалась на денній формі навчання в університеті з 1 вересня 1998 року до 30 червня 2002 року за рівнем бакалавр, з 1 вересня 2002 року до 31 грудня 2003 року за рівнем  магістр. В той час не працювала. Чи зарахуються мені роки навчання до страхового стажу ? Які документи маю надати в Пенсійний фонд, якщо в трудовій книжці записів не має ?

Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 (зі змінами) час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.