logo

Інформація щодо виплати заробітної плати за другу половину серпня 2022 року

Колективним договором Львівського національного університету імені Івана Франка на 2021–2024 рр. п. 3.2 передбачено обов’язок роботодавця  проводити виплату заробітної плати п’ятого та двадцятого числа кожного місяця, а в разі її затримання вживати заходів, передбачених чинним законодавством.

Станом на 7 вересня 2022 року Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області не перерахувало заробітну плату за другу половину серпня 2022 року працівникам Львівського національного університету імені Івана Франка, заробітна плата яких фінансується як за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, так і спеціального фонду державного бюджету (власні надходження Університету). Відповідні платіжні доручення були подані до казначейської служби 30 серпня 2022 року. Станом на сьогодні платіжні доручення мають статус «очікує виконання Казначейством».

Відповідно до чинного законодавства і Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2021–2024 рр. Первинна профспілкова організація працівників Львівського національного університету імені Івана Франка здійснює громадський контроль, зокрема, й за виплатою заробітної плати.

Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» ст.10 передбачено обов’язок роботодавця вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Враховуючи те, що відповідно до ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» порушення строків виплати заробітної плати можливе лише внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили, Первинна профспілкова організація працівників Львівського національного університету імені Івана Франка у разі подальшої невиплати заробітної плати вживатиме заходів реагування відповідно до чинного законодавства.

Довідково: відповідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. Платежі за видатками загального фонду державного та місцевих бюджетів на оплату праці працівників бюджетних установ в другу чергу після здійснення платежів за видатками на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Бухгалтерська служба Університету

та соціально-правова комісія профкому