logo

Пенсійне законодавство у запитаннях і відповідях

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області відповідають на актуальні питання працівників Університету, пов’язані з пенсійним забезпеченням.

  1. Яким чином можна подати документи для призначення чи перерахунку пенсії через представника?

Згідно з нормами ч. 1 ст. 44 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон 1058) звернення за призначенням (перерахунком) пенсії здійснюється шляхом подання заяви та інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи.

Заява   про    призначення пенсії може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису. Окрім того, пунктом 1.3 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005  № 22-1  (зі змінами) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846 (далі – Порядок 22-1), зокрема передбачено, що заява про призначення пенсії працюючим особам, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою годувальника, який працював на (в) підприємстві, установі, організації, може бути подана через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації за місцезнаходженням такого підприємства, установи, організації.

У 10-денний строк з дня одержання заяви про призначення пенсії посадова особа підприємства, установи, організації оформляє всі необхідні документи і направляє їх до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, установи, організації або передає документи працівнику для їх подачі до органу, що призначає пенсію, самостійно (Розділ III Порядку 22-1).

  1. Якщо пенсія призначена у березні 2019 року, то коли повинен проводитися її перахунок?

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону 1058 передбачено, що у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Водночас повідомляємо, що органи Пенсійного фонду щороку, починаючи з 1 квітня 2018 року без додаткового звернення особи (тобто автоматично) проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення такого перерахунку на найбільш вигідних умовах.

Отже, якщо особа, яка після призначення пенсії (березень 2019 року) продовжувала працювати і набула 24 місяці страхового стажу, або має менш як 24 місяці, але вже пройшло 2 роки після призначення пенсії, то такій особі буде здійснено перерахунок згідно норм ст. 42 Закону 1058.

Заступниця начальника Головного управління –

начальниця Управління обслуговування громадян

Руслана ІВАНКОВА