logo

Інформація щодо змін у порядку здійснення страхових виплат

1 січня 2023 року вступив у дію Закон України від 21.09.2022 № 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Зазначеним законом змінено порядок здійснення страхових виплат в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також ліквідовано Фонд соціального страхування України, який передав свої завдання та функції до Пенсійного фонду.

З 1 січня 2023 року уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку буде Пенсійний фонд України і відповідно усі виплати.

Основними завданнями Пенсійного фонду України відповідно до нового закону є:

– реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та медичного страхування, надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

– ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, осіб, які мають право на пільги, а також отримувачів житлових субсидій;

– внесення пропозицій Міністрові соціальної політики щодо забезпечення формування державної політики із зазначених питань;

– здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до Законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

– профілактика нещасних випадків;

– перевірка обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності і документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації з електронних систем та реєстрів;

– контроль за використанням страхувальниками та застрахованими особами страхових коштів;

– виконання інших завдань, визначених законом.

Закон зберігає надані громадянам гарантії за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку. Попри зміну органу, який здійснює страхові виплати, умови надання виплат не змінюються.

Тим людям, яким органами Фонду соціального страхування України вже було призначено страхові виплати, повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно. З січня 2023 року фінансування таких виплат здійснюється Пенсійним фондом України на підставі переданих органами Фонду соціального страхування України справ отримувачів.

Правила  нарахування виплат по лікарняних залишилися ті ж:  відсоток середньої заробітної плати застрахованої особи  в залежності від тривалості страхового стажу. Механізм визначення середньої заробітної плати для  розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням також не зазнав суттєвих змін. Зокрема заробітна плата для оплати лікарняних обчислюватиметься  шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку) зарплати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. При цьому, перелік поважних причин, які враховуються при розрахунку, розширено.

Зміни застосовуватимуться до лікарняних, відкритих  після 1 січня 2023 року. Ті лікарняні, які почались в 2022 році і продовжились у 2023 році, розраховуватимуться за старими правилами.

Законом України від 21.09.2022 № 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» скорочено час, протягом якого роботодавцям за поданими заявами-розрахунками мають надійти кошти для виплати лікарняних.

Законом ліквідована комісія соціального страхування, яка діяла на підприємстві, в установі, організації.

Рішення про призначення страхової виплати приймається страхувальником або уповноваженими ним особами. Страхувальник або уповноважені ним особи здійснюють контроль за правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат, приймають рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат (повністю або частково), розглядають підставу і правильність видачі документів, які є підставою для надання страхових виплат.

Соціально-правова комісія

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка