logo

Звіт про виконання Колективного договору

Звіт

про виконання Колективного договору

голови Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка

за період з квітня 2015 року до травня 2016 року

Чинний Колективний договір Львівського національного університету імені Івана Франка був схвалений Конференцією трудового колективу Університету 21 квітня 2015 року і зареєстрований Департаментом економічної політики Львівської міської ради 2 червня 2015 року. Відповідно до Закону України «Про колективні договори та угоди», сторони такого договору зобов’язані звітувати про його виконання щорічно в строки, передбачені колективним договором.

У Колективному договорі Університету були визначені засади прозорості щодо складання та виконання бюджету Університету, додаткових засобів стимулювання працівників Університету. Мотивовано отримання додаткових відпусток співробітникам НДЧ. Деталізовано порядок застосування контрактної форми Трудового договору та порядок заміщення вакантних посад, захисту прав працівників при звільненні у зв’язку із скороченням штату. Окрім того, підписано нову угоду про охорону праці, яка є складовою частиною Колективного договору. Також затверджено План соціального розвитку Університету, про виконання якого сторони звітували на засіданні Ректорату 16 травня 2016 року (п. 8.14).

Упродовж звітного періоду положення Колективного договору в цілому були виконані, проте окремі з них реалізовано не в повному обсязі, а деякі ¾ на стадії виконання. Перейдімо власне до аналізу виконання основних його положень. Профком розглянув позитивні моменти, щодо виконання окремих норм Колективного договору. Не оминули ми і недоліків, пов’язаних з його виконанням.

Пропонуємо розділити звіт на три основні блоки, а саме:

 – трудові відносини і умови праці

 – соціальний захист

 – охорона праці.

Отож, перейдімо до конкретного аналізу.

І. Трудові відносини і умови праці

Упродовж звітного періоду виконувалися практично всі положення цього блоку. Зокрема:

1.Працівники Університету, за винятком мотивованих випадків, забезпечуються роботою на повну ставку (п. 6.4).

2.Вакантні посади заміщають, як правило, працівниками Університету за умови наявності відповідної кваліфікації та згоди працівника (п. 8).

3.У випадку звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи іншого характеру, внаслідок яких виникає необхідність скорочення чисельності та штатних одиниць, або у зв’язку з реорганізацією чи ліквідацією структурних підрозділів, відповідні служби інформують про це профспілкову організацію не пізніше як за три місяці до звільнення. Проводилися консультації з профкомом щодо заходів запобігання звільненням і пом’якшення несприятливих наслідків, пов’язаних з ними (п. 9.)

4.Завдяки активній позиції профспілок освітян було скасовано наказ МОН від 13.04.2016 № 433 «Про деякі питання формування штатних нормативів», яким передбачалося скорочення на 10% керівного, адміністративного, управлінського і господарсько-обслуговуючого персоналу.

5.При скороченні штатів переважне право на залишення на роботі (окрім випадків передбачених законодавством) надається працівникам передпенсійного віку (не більше 2 роки до досягнення пенсійного віку) (п. 11).

6.Матері (батько або опікун), які мають двох і більше дітей віком до 15 років, дитину-інваліда незалежно від віку, можуть працювати за індивідуальним графіком зі скороченням робочого дня на одну годину та збереженням посадового окладу; розклад занять, які проводять вищезгадані особи, що мають дитину-інваліда, укладають з урахуванням їхніх побажань (п. 13).

7.Сторожова охорона, оператори котелень працюють за змінними графіками. За погодженням із профкомом їм запроваджено підсумований облік робочого часу з тим, щоб його тривалість за обліковий період (календарний рік) не перевищувала річної норми робочого часу (п. 5.2).

8.Передбачено також, що Ректор за поданням керівника структурного підрозділу має право надавати додаткову відпустку 4 календарних дні за рахунок коштів спеціального фонду, працівникам, в яких тривалість щорічної основної відпустки становить 24 календарних дні, окрім працівників, передбачених у Додатку №3 (п. 4) Перелік категорій таких працівників передбачений у додатку № 3. Сьогодні до згаданого додатку будуть внесені зміни з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства.

9.Щодо відпусток працівникам науково-дослідної частини, профспілкова організація спільно з ректоратом звернулися до Кабінету Міністрів України з пропозиціями, щодо встановлення відпустки науковим працівникам Університету на рівні наукових працівників Національної академії наук.

ІІ. Соціальний захист

Не менш важливим є соціальний захист працівників Університету. Йому також присвячено чимало положень Колективного договору. До прикладу:

1.У повному обсязі проводилися соціальні виплати. Окрім того, за звітний період збільшився розмір матеріальних допомог при нещасному випадку, похованні, оздоровленні. Працівники, діти яких навчаються на платній формі навчання в Університеті, отримують матеріальну допомогу у розмірі посадового окладу за резолюцією бюджетної комісії Університету та додатково 1000 гривень за наявності членства у профспілці. Наголосимо й на тому, що вже незабаром функціонуватиме новий благодійний фонд, спрямований також на компенсацію витрат платного навчання (п. 8.12).

2.Відповідно до п. 4.10 профком працівників здійснює контроль за роботою їдалень та буфетів, а Університет забезпечує належні умови їх функціонування. У цій сфері також відзначимо позитивні зміни. Передусім збільшився асортимент продукції. Переглянувши цінові пропозиції постачальників, сьогодні проводиться закупіля якісної продукції за набагато нижчими цінами, що, в свою чергу, дає можливість здешевити обіди. Також частково оновили матеріально-технічну базу: закупили новий робочий одяг для працівників, дещо змінили інтер’єр їдальні для викладачів у головному корпусі.

3.За звітний період, на жаль, не відбулося жодних позитивних змін у законодавстві щодо діяльності Фонду соціального страхування, який припинив фінансування путівок на оздоровлення. Відтак, альтернативою Фонду стало оздоровлення працівників на базі профспілкового пансіонату «Пролісок», що у Трускавці. Упродовж року від 15 до 50 працівників мають можливість такого оздоровлення. Разом з тим, продовжуються заплановані роботи з метою покращення умов оздоровлення на базі Шацького біолого-географічного стаціонару (п. 8.7.) та СОТ «Карпати». Суттєвим є й те, що відповідно до рішення бюджетної комісії, Університет надає матеріальну допомогу на здешевлення путівок для лікування працівників Університету (п. 8.9). Це засвідчує належне виконання умов Колективного договору у цьому розділі.

4.Важливим досягненням стали безкоштовні заняття на базі спорткомплексу для працівників Університету (відповідно до Закону України «Про вищу освіту»). Близько 100 працівників Університету постійно відвідують заняття з плавання, близько 20 – заняття з футзалу, близько 10 – з настільного тенісу (п. 8.10).

5.Відповідно до умов Колективного договору Університет відраховує кошти профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше, ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці. У цій статті також маємо позитивні зміни: завдяки конструктивному діалогу вдалося збільшити розмір відрахувань до 0,4 відсотка фонду оплати праці (п. 8.11).

6.Частково вирішено проблему облаштування місць паркування для автівок працівників Університету (п.8.17). Спільними зусиллями укладено договір з Львівавтодором, що про паркування транспортних засобів по вул. Костюшка 14-18. Також зміни відбулися і з можливістю велопаркування.

7.Досі не вдалося вирішити проблему житла для працівників Університету, однак робота триває. Вже зареєстровано усі необхідні документи щодо виділення земельної ділянки, ведуться роботи щодо пошуку інвесторів (п.8.15).

ІІІ. Охорона праці

Одним із найважливіших додатків Колективного Договору є додаток з охорони праці. Контроль за його виконанням здійснює комісія профкому з техніки безпеки та охорони праці (голова комісії – Володимир Бабіжецький). На неї покладено не лише контрольні, але і дорадчі функції. Необхідну інформацію щодо стану та проблем виконання Угоди комісія профкому отримувала безпосередньо від голів профбюро, керівників підрозділів, а також шляхом проведення планового контролю за виконанням цього розділу Колективного Договору.

Відповідно до звіту Ректора, можна стверджувати, що в Університеті здійснено певний обсяг капітальних та ремонтних робіт. Проте говорити про відсоток виконання Угоди важко, оскільки різні види робіт вимагають різних термінів виконання та відповідних обсягів фінансування. Окрім цього виконано термінові роботи – не передбачені угодою. Необхідно відзначити належну роботу з контролю за умовами зберігання шкідливих та радіоактивних речовин (п. 4.9).

Варто наголосити й на тому, що упродовж звітного періоду розпочав роботу медпункт. Відтак, в аудиторії № 067 кожен охочий може проконсультуватись із досвідченими фахівцями щодо стану свого здоров’я  та отримати першу медичну допомогу. Разом з тим, вперше за 5 років цьогоріч було придбано аптечки для факультетів та підрозділів Університету.

Серед іншого, профспілкова організація ініціювала проведення лекцій з охорони праці, з метою складання відповідних іспитів працівниками Університету.

Підсумовуючи, зазначимо, що в цілому положення Колективного договору виконувалися. Адже ще при підготовці нової редакції цього документу, робоча комісія намагалася закладати лише ті положення, які в сучасних складних умовах можуть реально виконуватися. Щодо недопрацювань, згаданих у цьому звіті, вони стали основою пропонованих змін, що винесені на схвалення Конференції трудового колективу.

Звіт затверджено

рішенням Конференції трудового колективу

Львівського національного університету імені Івана Франка

від 17 травня 2016 року