logo
  • 31/03/2015

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка.

Затверджено Конференцією трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 1 від 25 жовтня 2022 року).