logo
  • 04/02/2020

План роботи

«ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні профкому

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету

імені Івана Франка

Протокол 1/21 від «28» січня 2021 року

План Роботи

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка

на перше півряччя 2021 року