logo
 • 31/03/2015

Матеріальна допомога

Надання матеріальної допомоги

Кожен член профспілкової організації має право на отримання матеріальної допомоги (як правило, не більше одного разу на 2 роки) з коштів Профспілки. Види матеріальної допомоги:

 • звичайна матеріальна допомога
 • допомога при народженні дитини
 • на лікування члена профспілки
 • на лікування членів сім’ї члена профспілки
 • на поховання члена профспілки
 • на поховання членів сім’ї члена профспілки
 • допомога працівникам, які виховують дітей-інвалідів
 • допомога членам профспілки, діти яких вступили на платну форму навчання в Університет
 • допомога працівникам, які є учасниками АТО
 • допомога працівникам, члени сімей яких є учасниками АТО

Сума допомоги визначається на засіданні профкому при затвердженні кошторису профбюджету. Матеріальна допомога надається членам Профспілки на підставі заяви члена Профспілки та доданих до неї відповідних документів (довідок, актів тощо) за рішенням профбюро чи профгрупи загальноуніверситетського підрозділу.

У випадку смерті члена Профспілки матеріальна допомога надається особі, яка взяла на себе організацію похорону згідно із заявою та доданими до неї відповідними документами (копією свідоцтва про смерть, довідкою тощо).

Графік виплати матеріальних допомог

Виплати матеріальної допомоги у профкомі здійснюються двічі на місяць. Для отримання матеріальної допомоги необхідно подати відповідну заяву. Якщо заяви подано до першого числа місяця, то їхня виплата здійснюється з 10-го до 13-го. Якщо заяви подано до п’ятнадцятого числа, то їхня виплата здійснюється з 25-го до 28-го.

УВАГА! Якщо дата припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем подання заяв та виплат коштів вважається наступний робочий день.