logo
 • 31/03/2015

Права та обов’язки

Член Профспілки має право:

 • на захист Профспілкою його соціально-трудових прав та інтересів;
 • на використання пільг, передбачених для працівників Університету колективним договором та угодами;
 • на участь у діяльності Профспілки (надання пропозицій для вдосконалення нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня гарантій у сфері його соціально-трудових прав і інтересів;
 • на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань, щодо діяльності Профспілки;
 • на участь у розробці, обговоренні та прийнятті рішень;
 • на отримання інформації про діяльність Профспілки;
 • на отримання матеріальної допомоги з коштів Профспілки.

Член Профспілки має право обирати делегатів і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи. За активну участь у профспілковій діяльності члени Профспілки можуть бути нагороджені встановленими у Профспілці нагородами, а також бути представленими до нагородження державними та галузевими нагородами, почесними званнями.

Член Профспілки зобов’язаний:

 • виконувати Статут Профспілки, приймати активну участь у діяльності Профспілки;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • перебувати на обліку в первинній організації Профспілки за основним місцем роботи;
 • виконувати обов’язки, передбачені колективним договором;
 • виконувати рішення, прийняті профспілковими органами;
 • сприяти зростанню авторитету Профспілки;
 • уникати й не допускати дій, що приносять збитки Профспілці.

За порушення вимог Статуту, у тому числі й за несплату членських внесків без поважних причин протягом трьох місяців, член Профспілки може бути виключений з Профспілки.