logo
  • 31/03/2015

Права та обов’язки

Член Профспілки має право:

– на захист профспілкою його соціально-трудових прав та інтересів;

– на використання пільг, передбачених для працівників Університету колективним договором та угодами;

– на отримання матеріальної допомоги з коштів профспілки;

– на участь у діяльності профспілки (надання пропозицій для вдосконалення нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня гарантій у сфері його соціально-трудових прав і інтересів;

– на безкоштовні консультації та юридичну допомогу;

– на отримання інформації про діяльність профспілки.

Член Профспілки має право обирати делегатів і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи. За активну участь у профспілковій діяльності члени профспілки можуть бути нагороджені встановленими у профспілці нагородами, а також бути представленими до нагородження державними та галузевими нагородами, почесними званнями.

Член Профспілки зобов’язаний:

  • виконувати Статут профспілки, перебувати на обліку в первинній організації профспілки за основним місцем роботи, регулярно сплачувати членські внески.