logo

Порядок отримання скерування на оздоровлення до Шацьку

Упродовж липня-серпня традиційно відбуватиметься літнє оздоровлення на базі Шацького біолого-географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка. Право на таке оздоровлення мають працівники Університету та члени їхніх сімей. Розподіл скерувань на оздоровлення відбувається пропорційно до кількості працівників підрозділу та затверджується на засіданні профкому не пізніше ніж за місяць до початку сезону оздоровлення. Такий розподіл було затверджено 3 червня 2016 року.

Працівник, який бажає оздоровитися на базі Шацького біолого-географічного стаціонару Університету, звертається зі заявою до голови профспілкової організації свого факультету чи підрозділу. Голова профспілкової організації факультету чи підрозділу подає у Первинну профспілкову організацію працівників Університету витяг з протоколу засідання профбюро з рішенням про розподіл скерувань у підрозділі не пізніше ніж за два тижні до початку сезону оздоровлення. Відсутність витягу з протоколу засвідчує відмову працівників підрозділу від скерувань на оздоровлення.

Для отримання скерування на оздоровлення працівник зобов’язаний пред’явити паспорт, для дітей – свідоцтво про народження та копію квитанції про оплату. Видача скерувань відбувається у профкомі (вул. Університетська 1/248) відповідно до графіку, затвердженого на засіданні профспілкового комітету чи засіданні президії.

Юлія Гриценко