logo

Доплата за вчене звання доцента начальникам відділів

Доплата працівникам встановлюється за умови, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням.

Відповідність ученого звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу. Однак чинними нормативно-правовими актами не встановлено конкретних норм щодо порядку визначення такої відповідності, що ускладнює прийняття керівником рішення про відповідність вченого звання доцента роботі на посаді начальника відділу вищого навчального закладу. Право на прийняття остаточного рішення про відповідність вченого звання профілю діяльності працівника, як уже було сказано, надано керівникові навчального закладу. Така процедура має здійснюватися також за погодженням з виборним профспілковим органом (профспілковим комітетом), до повноважень якого відповідно до ст. 247 Кодексу законів про працю України належить вирішення разом із власником або уповноваженим ним органом питань оплати праці працівників, зокрема умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

Вимога щодо наявності вчених звань при заміщенні посад передбачена ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» лише стосовно науково-педагогічних працівників.

За наявності необхідного обсягу фонду оплати праці працівникам, які досягають успіхів у роботі, відповідно до абзацу «а» підпункту 2 пункту 4 наказу  № 557 можуть установлюватись надбавки за високі досягнення у праці в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), в тому числі тим особам, які мають вчені звання.

Умови встановлення доплат за вчене звання доцента визначені в наказі Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». Відповідно до п.4 зазначеного наказу граничний розмір доплати за вчене звання доцента становить 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

За інформацією Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки