logo

Відбулися зустрічі з працівниками коледжів та Наукової бібліотеки Університету

У зв’язку з важким економічним становищем і відсутністю коштів зменшено розмір надбавок за престижність педагогічної праці педагогічним працівникам коледжів Університету, а також працівникам Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка зменшено надбавку за особливі умови роботи. Профком Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка ініціював проведення зборів колективів коледжів Університету і Наукової бібліотеки за участі керівництва Університету, представників адміністративних підрозділів для роз’яснення проблеми, пов’язаної зі зменшенням надбавок та налагодження конструктивного діалогу. Такі збори були проведені у Правничому, Природничому, Педагогічному коледжах та Науковій бібліотеці Львівського університету.

Упродовж зазначених зустрічей працівникам було роз’яснено причини зменшення розмірів надбавок до заробітної плати. Окрім того, їх було поінформовано про заходи, які здійснюються з метою виправлення ситуації. Додамо, що профком працівників ініціюватиме внесення змін до Колективного договору Університету з метою встановлення мінімального розміру таких надбавок. Зменшення надбавок стало також предметом обго ворення на засіданні Громадської ради Університету. Під час зустрічей з колективами, працівників запевнили, що у випадку відновлення фінансування надбавки знову виплачуватимуться.

До слова, профком працівників Львівського національного університету імені Івана Франка звернувся за роз’ясненням щодо незадовільного стану фінансування освітньої галузі до Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України та Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до роз’яснення ЦК профспілки щодо зменшення надбавок бібліотечним працівникам «… аналіз видатків за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» за 2016-2017 роки, передбачених Міністерству освіти і науки України, засвідчує, що обсяги видатків загального та спеціального фондів, включаючи видатки споживання, які передбачають здійснення оплати праці, на 2017 рік порівняно з поточним роком збільшено. Зменшено лише видатки розвитку, що фінансуватимуться за спеціальним фондом. Однак їх фактична потреба в кожному з вищих навчальних закладів може бути значно більшою».

Нагадаємо, відповідно до статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» до повноважень виборного органу первинної профспілкової організації в установі віднесено вирішення разом з роботодавцем питання умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

Володимир Бурак, Юлія Гриценко, Христина Вишивана

Фото Юліана Бека