logo

Схвалено новий Колективний договір

21 квітня 2015 року відбулося засідання Конференції трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка. Про виконання Колективного договору за 2014-2015 рр. перед делегатами прозвітували ректор Університету Володимир Мельник і голова профкому Володимир Качмар. Спільний звіт обох сторін затвердили.

На розгляд Конференції було винесено проект Колективного договору Університету на 2015-2016 рр. Голова профкому ознайомив присутніх з інноваціями, що увійшли в документ та основними його положеннями. Зокрема, Володимир Качмар зазначив, що на відміну від попереднього договору, новий майже не містить пунктів, які не можуть бути реалізовані сьогодні, враховуючи політичні, соціальні та економічні реалії життя в державі.

Передусім варто зазначити, що приведено у відповідність зі законодавством всі норми в частині сторін колективного договору, а також правових основ його укладення і дії. Що важливо, посилено роль громадських організацій у прийнятті локальних нормативних актів, що регулюють відносини оплати праці працівників, доплати і надбавки, робочого часу, часу відпочинку і соціального захисту працівників. Усі документи адміністрації з цих питань набувають чинності лише за погоджуванням з громадськістю. Актуальним є те, що кошторис університету буде затверджено лише після громадського обговорення. Цю норму включено до проекту статуту, а тепер і до колективного договору.

У новому Колективному договорі передбачено щоквартальне інформування Профкому про передачу в оренду та продовження термінів оренди споруд, приміщень, обладнання, які належать Університету, а також пункт щодо дотримання умов договорів оренди.

Чимало змін внесли до розділу про фінансову діяльність Університету. Зокрема, при запрошенні провідних вчених для читання лекцій студентам, Університет оплачує відповідні години на умовах погодинної оплати праці та поселяє їх у гуртожитках на безоплатній основі.

У новому договорі прописано встановлення одноразової допомоги у зв’язку зі шкодою, заподіяною працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням трудових обов’язків, у розмірі не менше 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, хоч у попередньому було лише 20.

У проекті Колективного договору передбачено щорічне проведення комплексу контрольно-вимірювальних робіт для перевірки санітарно-технічного стану приміщень Університету, згідно з розробленими та затвердженими графіками, які погоджуються з Профкомом.

Щодо підтримки науковців Університету, у проекті Колективного договору передбачено, що Університет безоплатно забезпечує видання авторефератів дисертацій докторантів та аспірантів, які вчасно подали до захисту дисертації. Працівникам, за рішенням Вченої Ради, Університет безоплатно забезпечує видання монографії, яка подається на здобуття наукового ступеня доктора наук. Університет створює умови студентам, аспірантам та працівникам Університету для поглибленого вивчення іноземних мов на курсах Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

Проект Колективного договору на 2015-2016 рр. з деякими поправками Конференція схвалила. Окрім того, серед питань порядку денного було й обрання виборних представників до складу Вченої ради Університету. Відтак, рішенням Конференції згаданих представників обрали.

Юлія Гриценко

Фото Христини Баган