logo

Затверджено звіт ППО працівників за 2015 рік

25 лютого 2016 року відбулося засідання профспілкового комітету Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка. Упродовж засідання було затверджено звіт щодо використання коштів та виконання бюджету організації за 2015 рік.

Використання коштів ППО працівників у 2015 році

  Перехідний залишок на 01.01.2015 р.141418,68 грн.
Профспілкові внески за 2015 р.1145240 грн.
Пасивні доходи у 2015 р.58560 грн.
Разом:1345218,68 грн.
Статті витратПроект кошторису на 2015 р.Корегування кошторисуВикористання у 2015 р.
Загальні профспілкові виплати:
1.1. Матеріальна допомога чл. профспілки374000395700395700
1.2. Культвитрати (проведення вечорів, відвідування театрів, екскурсійні та просвітницькі поїздки, від¬зна-чення державних свят та заходів, які проводяться в університеті, підписка періодичних видань)1150009344793447
1.3. Відрахування на благодійні акції, надзвичайні ситуації200001044410444
1.4. Часткове здешевлення оздоровлення працівників та дітей (біолого-географічний стаціонар смт. Шацьк, СОТ "Карпати"), м/д працівникам інвалідам та дітям-інвалідам)900008067780677
2. Заробітна плата
а) фонд оплати праці197868195419195419
б) єдиний соціальний внесок 727327506775067
3. Відрядження1100088958895
4. Господарські видатки в тому числі:631546520065200
4.1. Канцелярські і господарські витрати 331543798037980
4.2. Витрати за касове обслуговування банку1000099209920
4.3. Проведення конференцій, семінарів, навчань профактиву200001730017300
5.Інші виплати та видатки:
5.1. Резервний фонд профкому (непередбачені витрати, мате-ріальні допомоги на поховання працівників, часткове здешев-лення тривалого лікування працівників, платне навчання, пра-цівникам ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС , учасникам бойових дій ІІ світової війни та визвольних змагань)580005800058000
.2. Матеріальні виплати (заохочення профспілкового активу, ветеранів профспілки) 400004100041000
6. Виплата МД учасникам АТО та членам їхніх сімей500003450034500
7. Розвиток матеріальної бази профкому210002000020000
8.Членський внесок до Обласної Ради (10% від суми профспілкових внесків)100704114516114516
Разом:121345811928651192865
Перехідний залишок на 01.01.2016 р. 152353,68 грн.