logo

Завершила роботу Комісія щодо розробки нового Колективного договору Університету

З 23 березня 2017 року по 16 травня 2017 року відбувалися засідання Комісії щодо розробки Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017-2020 рр. До її складу увійшли представники адміністрації Університету, профспілкової організації працівників та профспілки студентів.

Упродовж роботи Комісії було проаналізовано основні положення Колективного договору, адаптовано до чинного законодавства розділи Колдоговору. Також відповідно до формування розділів документу, було утворено комісії щодо їх наповнення.

Основними розділами Колективного договору є:

-фінансово-економічна діяльність, нормування та оплата праці в Університеті;

-матеріальне стимулювання працівників Університету;

-охорона праці;

-робочий час та час відпочинку;

-право на працю, порядок прийому на роботу та звільнення працівників Університету;

-підвищення кваліфікації;

-соціальний розвиток Університету, оздоровлення та відпочинок;

-соціальний захист студентів, аспірантів Університету, гарантії діяльності органів студентського самоврядування;

-забезпечення рівних прав та можливостей працівників Університету.

Усі засідання Комісії були відкритими, тож кожен охочий зміг взяти участь у її роботі. Відтак, 25 травня 2017 року напрацьований проект Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017-2020 рр. буде винесено на схвалення Конференції трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Юлія Гриценко

Фото Юліана Бека