logo

Профспілка освітян подала зауваги до проєкту Закону щодо оптимізації функцій Фонду соцтраху

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України надіслав листа з зауваженнями стосовно пропозицій до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Спільному представницькому органові об’єднань профспілок, адже вважає, що більшість із них суттєво звужують права застрахованих осіб.

Метою законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування України» є створення можливостей для економії Фонду на 30 % завдяки, зокрема, збільшенню періоду оплати роботодавцем перших днів страхового випадку застрахованих осіб із 5 до 10, що цілком неприпустимо, бо в такому разі прямі функції Фонду соціального страхування виконуватимуть роботодавці.

Водночас стороною, яку справді очікуватимуть значні матеріальні витрати, будуть самі громадяни. Переклавши функції з оплати страхових випадків на роботодавців, мимоволі буде спровоковано збільшення собівартості продукції та послуг, відповідно, й цін на них, які врешті оплачуватимуть українці. Загалом через подорожчання вартості та ціни товарів і послуг громадяни, по суті, оплачуватимуть свої ж лікарняні.

 Такі зміни вплинуть і на бюджетну сферу, адже постане необхідність збільшити видатки та обґрунтувати це з правової точки зору, тобто внести зміни до законодавства, яке гарантує рівень фінансового забезпечення бюджетних закладів та установ, зокрема до Закону України «Про освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність».

ЦК Профспілки освітян акцентує увагу на запропонованих підходах щодо виплати допомоги з тимчасової непрацездатності, мінімальний розмір якої стартує від 50 % середньої заробітної плати (доходу) та збільшується за кожні 5 років страхового стажу на 10 %, тому й максимальна допомога в розмірі 100 % потребує наявності більше 20 років стажу. Очевидно, що такий механізм виплат допомоги з тимчасової непрацездатності призведе до значного звуження прав застрахованих осіб, що чітко забороняє стаття 22 Конституції України.

Суперечливою також є пропозиція щодо створення служб, які контролюватимуть процедуру забезпечення страхових виплат, та покладення обов’язків із контролю на відповідальних за це посадових осіб, позаяк, по-перше, є ризик оцінки ситуації з суб’єктивного погляду, по-друге, утримання відповідних працівників потребуватиме залучення додаткових бюджетних коштів, що загалом і недоцільно, і відверто суперечить поставленій цілі прийняти важливі зміни.

ЦК Профспілки не поділяє думки про нову норму до частини 2 статті 22 щодо виплати допомоги з тимчасової непрацездатності у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), яку виплачуватиме Фонд застрахованим особам із 11-ого дня замість 6-ого, як вказано в чинній нормі.

Пропозиції до частини 1 статті 23 стосовно відмови в наданні допомоги з тимчасової непрацездатності за період простою теж негативно впливають на права застрахованих осіб.

Згідно з чинною редакцією частини 5 статті 32 громадянин може звернутись за призначенням матеріального забезпечення впродовж 12 місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, однак у змінах запропоновано зменшити цей термін лише до шести календарних місяців.

Задля забезпечення рівних державних гарантій для усіх застрахованих осіб потрібно внести зміни в частину другу статті 24 вказаного Закону щодо виплати допомоги в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), що сьогодні передбачено лише для медичних працівників.

ЦК Профспілки освітян переконаний, що пункт 1 статті 31 проєкту стосовно позбавлення права працівників, які працюють за сумісництвом, отримати допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю потрібно вилучити, опираючись на чинну редакцію, адже в такий спосіб відбувається грубе порушення права працівника, який перебуває в трудових відносинах не лише за основним місцем роботи, а й за іншими місцями роботи, на оплату листка з тимчасової втрати працездатності.

Законопроєкт створено з метою досягнення економії Фонду соціального страхування, тож цілком недоцільним, на думку ЦК Профспілки, є передбачення в проєкті норм статті 34-1 щодо запровадження додаткового органу з функцією контролю, в складі якого працюватимуть страхові експерти – лікарі з перевірок обґрунтованості медичних висновків із тимчасової втрати працездатності.

Підсумувавши всі аргументовані зауваження, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України впевнений, що проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування України» перед погодженням ще потрібно доопрацювати.

За інформацією Профспілки працівників освіти і науки України