logo

Профспілкові представники обговорили діяльність профспілок в умовах децентралізації

Питання збереження трудового потенціалу і профспілкових організацій повсякчас залишається актуальним в умовах розвитку української економіки та соціокультурного простору, водночас сучасна адміністративно-територіальна реформа (децентралізація) також суттєво впливає на успішну реалізацію запланованих профспілкових заходів.

Так, днями відбулось розширене засідання науково-методичної ради Об’єднання Профспілок Львівщини, в якому взяли участь заступник голови Федерації професійних спілок України Євген Драп’ятий, голова Первинної профспілкової організації працівників Юліан Бек та представники обласних профспілкових організацій.

За підсумками проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні діють 1 469 територіальних громад та є 136 районів, проте до реформи їх кількість становила 10 961 та 490 відповідно. Тож тема цього засідання безпосередньо стосувалась особливостей діяльності профспілкових організацій всеукраїнських профспілок у територіальних громадах та під час реформування районів, які напрацювала Федерація профспілок України.

У Стратегії діяльності Федерації професійних спілок України на 2021-2026 роки вичерпно проаналізовано усі ключові аспекти успішної реалізації політики децентралізації з урахуванням профспілкової позиції:

  • У п. 2.3. розділу 2 «Забезпечення якісної освіти, охорони здоров’я, громадських послуг для гідного життя» йдеться: «Недопущення закриття закладів бюджетної сфери, необґрунтованого скорочення працівників, а також здійснення упереджувальних заходів сприяння зайнятості у разі загрози масового вивільнення працівників у ході реформ, зокрема адміністративно-територіальної».
  • У п. 3.1. розділу 3 «Відновлення кадрового потенціалу відповідно до потреб ринку праці, забезпечення швидкої адаптації до змін» вказано: «Участь профспілок у формуванні державної політики розширення попиту на працю, забезпечення повної зайнятості, викорінення неформальної нестійкої та тіньової зайнятості з метою збільшення частки легально оформлених працівників».
  • У розділі 7 «Ефективний соціальний діалог та результативні колективні переговори на всіх рівнях» зазначено: «завершення створення галузевих тристоронніх соціально-економічних рад та сприяння формуванню органів соціального діалогу на рівні об’єднаних територіальних громад відповідно до змін адміністративно-територіального устрою країни».
  • Кілька важливих пунктів розділу 9 «Інституційний розвиток Федерації профспілок України, її членських організацій» та розділу 14 «ФПУ – активний і впливовий учасник громадянського суспільства» також стосуються впровадження адміністративно-територіальної реформи.
  • У п. 9 розділу «Очікувані результати» Федерація профспілок України окреслила підсумок активної співпраці в рамках соціального діалогу: «100% охоплення колективними договорами працівників, де є профспілкова організація. Соціальний діалог на національному, галузевому та територіальному рівні більш стабільний та результативний, а в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) вибудовано систему трипартизму».

Учасники розширеного засідання науково-методичної ради Об’єднання Профспілок Львівщини також розглянули результати навчання профспілкових працівників й активістів у 2020-21 навчальному році та основні завдання на 2021-2022 навчальний рік.

 

За інформацією Об’єднання Профспілок Львівщини