logo

Актуальна інформація щодо розміру посадових окладів з 1 січня 2022 року

Колективним договором Львівського національного університету імені Івана Франка на 2021–2024 рр. (пункт 3.1.) передбачено, що оплату праці працівників Університету здійснюють відповідно до чинного законодавства, генеральної та галузевих угод, Колективного договору та штатного розпису Університету.

Посадові оклади працівників Університету обчислюють на основі Єдиної тарифної сітки, що затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з огляду на величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року, що затверджується Законом «Про державний бюджет України» на поточний рік.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» ст.7 прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня – 2393 гривні, з 1 липня – 2508 гривень, з 1 грудня – 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

→ дітей віком до 6 років: з 1 січня – 2100 гривень, з 1 липня – 2201 гривня, з 1 грудня – 2272 гривні;

→ дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 гривень, з 1 липня – 2744 гривні, з 1 грудня – 2833 гривні;

→ працездатних осіб: з 1 січня – 2481 гривня, з 1 липня – 2600 гривень, з 1 грудня – 2684 гривні;

→ осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1934 гривні, з 1 липня – 2027 гривень, з 1 грудня – 2093 гривні.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» мінімальна заробітна плата встановлена у 2022 році:

→ у місячному розмірі: з 1 січня – 6500 гривень, з 1 жовтня – 6700 гривень;

→ у погодинному розмірі: з 1 січня – 39,26 гривні, з 1 жовтня – 40,46 гривні.

Інформуємо про встановлення нового розміру посадових окладів з 1 січня 2022 року.

 

 

Традиційно наголошуємо, що у таблицях наведено лише посадові оклади. Надбавки встановлюються з огляду на посадовий оклад наукового, науково-педагогічного, педагогічного працівника відповідно до чинного законодавства та Колективного договору.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та Колективного договору Університету працівникам можуть бути встановлені такі надбавки та доплати:

→ за вчене звання:

– доцента – у граничному розмірі 25% від посадового окладу;

– старшого дослідника – у граничному розмірі 25% від посадового окладу;

– професора – у граничному розмірі 33% від посадового окладу;

→ за почесне звання України:

– «народний» – 40% від посадового окладу;

– «заслужений» – 20% від посадового окладу;

– «майстер спорту» – 10% від посадового окладу;

→ за науковий ступінь:

– доктора філософії (кандидата наук) – у граничному розмірі 15% від посадового окладу;

– доктора наук – у граничному розмірі 25% від посадового окладу;

→ за почесне звання «Заслужений професор ЛНУ ім. Івана Франка» – 30% від посадового окладу;

→ за виконання обов’язків заступника декана – у граничному розмірі -30% від посадового окладу;

Вислуга років:

→ від 3 років до 10 років – 10%;

→ більше 10 років до 20 років –20%

→ більше 20 років – 30%

Необхідно пам’ятати, що відповідно до Закону України «Про оплату праці» у випадку, коли нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці без врахування доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, що виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Відповідно у працівників з першого по одинадцятий тарифний розряд включно посадовий оклад є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, а тому їм здійснюється доплата до розміру 6500 грн. При цьому із відрахуванням податків такий працівник отримає 5232,50 грн.

За матеріалами планово-фінансового відділу Університету

та соціально-правової комісії Профкому