logo

Опубліковано Постанову КМУ про порядок присудження ступеня доктора філософії

Кабінет Міністрів України схвалив Постанову від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», текст якої було опубліковано на Урядовому порталі 26 січня 2022 року.

Так, указаний Порядок передовсім регулює питання утворення разової спеціалізованої вченої ради на базі закладу вищої освіти, наукової установи, де здобувач виконав акредитовану освітньо-наукову програму за відповідною спеціальністю.

У затвердженому Порядку вказано вимоги до теоретичних знань, умінь, навичок та компетентностей здобувача ступеня доктора філософії та процедуру подання здобувачем дисертації до захисту. Порядок також детально описує проведення захисту дисертації та присудження наукового ступеня, зокрема й покрокову роботу разової ради.

У Порядку визначено підстави скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії у зв’язку з порушенням процедури захисту дисертації та встановленням фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Відповідно, перелічено також правові наслідки у разі скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії.

Окрім цього, Порядок передбачає умови фінансового та організаційного забезпечення атестації здобувачів ступеня доктора філософії.

Водночас Кабінет Міністрів України установив, що атестація здобувачів ступеня доктора філософії спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки до 31 грудня 2021 р. із правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії, проводиться у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про присудження ступеня доктора філософії».

Пресслужба

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка