logo

ЗВО мають затвердити Правила прийому на навчання до 31 травня

Згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році заклади вищої освіти повинні до 31 травня затвердити й опублікувати на своїх вебсайтах та внести в ЄДЕБО Правила прийому на навчання у 2022 році.

Міністерство юстиції України 03 травня зареєструвало відповідний наказ Міністерства освіти і науки № 392 від 27 квітня 2022 року «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році».

Правила прийому до закладу вищої освіти у 2022 році затверджує його керівник, проте Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури керівники закладів вищої освіти (наукових установ) затверджують як додаток до Правил прийому.

Правила прийому до закладу вищої освіти, розроблені на основі чинного Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, мають містити такі пункти:

→ перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних освітніх програм, спеціальностей), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;

→ порядок проведення конкурсного відбору, порядок коригування рейтингових списків, порядок коригування списків рекомендованих до зарахування, та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти;

→ перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років для вступу на основі повної загальної середньої освіти (згідно з Правилами прийому відповідних років);

→ перелік предметів, з яких проводяться вступні іспити для іноземців у розрізі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей, освітніх програм);

→ перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців;

→ порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

→ порядок і строки прийому заяв і документів;

→ порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

→ порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що провів заклад вищої освіти;

→ порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну, щоби навчатися;

→ порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства;

→ порядок проходження медичного огляду вступників до закладів вищої освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору;

→ порядок оцінки рівня фізичної підготовки, вимогу проходження психологічного обстеження та медичного огляду (за потреби);

→ порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені в цьому Порядку;

→ наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, строки оприлюднення перших списків рекомендованих вступників;

→ вичерпний порядок розрахунку конкурсного бала;

→ квоти для прийому за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) окремих категорій вступників відповідно до законодавства;

→ перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Затверджені Правила прийому діятимуть до 31 грудня 2022 року, окрім пунктів стосовно прийому іноземних громадян, які будуть актуальні до набуття чинності Правил прийому на 2023 рік.