logo

Про укладення трудових договорів з науково-педагогічними працівниками у 2023 році

До Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка все частіше звертаються працівники, в яких закінчується термін перебування на посаді.

На запитання наших членів профспілки відповідаємо таке.

Оголошення та проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка регулюється Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка, який затверджено рішенням Вченої ради Університету від 26 квітня 2023 року і введено в дію наказом Ректора від 28 квітня 2023 року.

Відповідно до цього Порядку конкурс на посади науково-педагогічних працівників оголошений наказом Ректора Університету за поданням деканів факультетів та завідувача загальноуніверситетської кафедри на посади завідувачів кафедр, професорів та доцентів.

Працівники, які будуть зараховані на посади за результатами конкурсу зможуть з 1 липня 2023 року використати щорічну відпустку.

Ще одна категорія працівників, на посади яких не оголошувався конкурс і з якими укладено строковий трудовий договір на 1 рік, що закінчується 30 червня 2023 року. Такі працівники відповідно до закону України «Про відпустки» у зв’язку із закінченням строку трудового договору можуть використати щорічну відпустку. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Заяви про надання відпустки доцільно подавати до початку червня на кафедри та у деканати. Питання укладення строкового трудового договору і заяви про його укладення доцільно узгоджувати з кафедрами і деканатами до кінця червня. Після закінчення відпустки за заявою працівника після погодження із завідувачем кафедри та деканом з ним може бути укладено строковий трудовий договір.

Зразок заяви для надання відпустки можна завантажити зі сторінки Університету.

Соціально-правова комісія профкому

за матеріалами Відділу кадрів Університету