logo

Актуальна інформація щодо розміру посадових окладів з 1 січня 2024 року

Колективним договором Львівського національного університету імені Івана Франка на 2021–2024 рр. (пункт 3.1) передбачено, що оплату праці працівників Університету здійснюють відповідно до чинного законодавства, генеральної та галузевих угод, Колективного договору та штатного розпису Університету.

Посадові оклади працівників Університету обчислюють на основі Єдиної тарифної сітки, що затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з огляду на величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року, що затверджується Законом «Про державний бюджет України» на поточний рік.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» ст.7 прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень;

працездатних осіб – 3028 гривень;

осіб, які втратили працездатність, – 2361 гривня.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» мінімальна заробітна плата встановлена у 2024 році:

у місячному розмірі: з 1 січня – 7100 гривень, з 1 квітня – 8000 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 гривні, з 1 квітня – 48 гривень.

Відновлюється також індексація заробітної плати, стипендії студентів та інших доходів відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», дію якого було призупинено на 2023 рік пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 р. № 23 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Постанова набрала чинності з 1 січня 2024 року.

Згідно з документом розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлюється з 1 січня 2024 року на рівні 3195 гривень. Інформуємо про встановлення нового розміру посадових окладів.

Наголошуємо, що у таблицях наведено лише посадові оклади. Надбавки встановлюються з огляду на посадовий оклад наукового, науково-педагогічного, педагогічного працівника відповідно до законодавства та Колективного договору.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та Колективного договору Університету працівникам можуть бути встановлені такі надбавки та доплати:

→ за вчене звання:

– доцента – у граничному розмірі 25% від посадового окладу;

– старшого дослідника – у граничному розмірі 25% від посадового окладу;

– професора – у граничному розмірі 33% від посадового окладу;

→ за почесне звання України:

– «народний» – 40% від посадового окладу;

– «заслужений» – 20% від посадового окладу;

– «майстер спорту» – 10% від посадового окладу;

→ за науковий ступінь:

– доктора філософії (кандидата наук) – у граничному розмірі 15% від посадового окладу;

– доктора наук – у граничному розмірі 25% від посадового окладу;

→ за почесне звання «Заслужений професор ЛНУ ім. Івана Франка» – 30% від посадового окладу;

→ за виконання обов’язків заступника декана – у граничному розмірі – 30% від посадового окладу;

Вислуга років:

→ від 3 років до 10 років – 10%;

→ більше 10 років до 20 років –20%

→ більше 20 років – 30%.

Необхідно пам’ятати, що відповідно до Закону України «Про оплату праці» у випадку, коли нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці без врахування доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, що виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Відповідно у працівників з першого по дванадцятий тарифний розряд включно посадовий оклад є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, а тому їм здійснюється доплата до розміру 7100 грн. При цьому із відрахуванням податків такий працівник отримає 5715,50 грн.

 

За матеріалами планово-фінансового відділу Університету

та соціально-правової комісії Профкому