logo

Соціально-правова робота у 2023 році: підсумки

В умовах повномасштабної війни соціально-правові питання стали особливо актуальними. Ця сфера зазнала значних змін, з’явилась низка нововведень, зокрема й законодавчих, які потребували детального роз’яснення, тож, соціально-правовим питанням у 2023 році приділили максимальну увагу.

Юридичні консультації

У 2023 році було надано більше 700 консультацій, які стосувалися надання відпусток в умовах воєнного стану, нарахування заробітної плати, призначення і виплати пенсій, конкурсного порядку заміщення посад науково-педагогічних працівників, призначення на посади деканів, соціального страхування, роботи за сумісництвом тощо.

Традиційно соціально-правова комісія спільно з юрисконсультом профкому підготувала низку правових консультацій та юридичних роз’яснень актуальних тем, які згодом були опубліковані на офіційному вебсайті Первинної профспілкової організації працівників Університету. Основними темами цих публікацій були питання про укладення трудових договорів з науково-педагогічними працівниками у 2023 році, про організацію дистанційної роботи в умовах воєнного стану, про зміни у порядку здійснення страхових виплат, про трудові права осіб з інвалідністю, про документи, які підтверджують право на відпустку працівникам, які мають дітей, про соціальну відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Разом з тим, продовжилась рубрика «Пенсійне законодавство у запитаннях і відповідях», в межах якої працівників Університету консультували фахівці Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

 Соціально-правові семінари

У 2023 році було організовано чимало семінарів та круглих столів, присвячених актуальним соціальним та правовим питанням. Ідеться, зокрема, про заходи, організовані спільно з кафедрою соціального права і Центром соціального розвитку та громадських ініціатив – вебінар із соціально-правової адаптації внутрішньо переміщених осіб, науково-практичний семінар на тему: «Соціальна справедливість – одна з головних цінностей суспільства», круглий стіл «Облік трудової діяльності працівників в електронній формі», круглий стіл на тему «Соціальний діалог: сьогодення і перспективи», семінар-навчання на тему «Обрання делегатів на Конференцію трудового колективу від підрозділів». Однак наймасштабнішими були круглий стіл «Гідна праця – основа громадянського суспільства як запорука стабільності та миру», який організували спільно з ГО «Український центр соціально-правових досліджень», Західним міжрегіональним управлінням Державної служби України з питань праці, Об’єднанням профспілок Львівщини та Львівським обласним об’єднанням організацій роботодавців, та круглий стіл на тему «Проєкт Закону «Про колективні трудові спори»: крок до змін», організований спільно з Національною службою посередництва і примирення у Львівській області.

Зважаючи на потенційні загрози з боку росії, відбулася також лекція на тему «Дії населення у разі радіаційної аварії на АЕС», яку організували спільно з кафедрою безпеки життєдіяльності Університету та профспілковою організацією студентів. В межах лекції доцент кафедри безпеки життєдіяльності Ігор Муць ознайомив учасників із правилами поведінки в разі радіаційної аварії на атомній електростанції. Разом з тим наша організація долучилася й до проведення базового тренінгу з військової домедичної допомоги «Тактична медицина» та практичного тренінгу «Надання невідкладної медичної допомоги».

Професійне навчання і підвищення кваліфікації

Упродовж звітного періоду особливу увагу приділили також професійному навчанню працівників Університету. У 2023 році було проведено три професійних навчання, які передбачали програму підвищення кваліфікації, адже усі учасники курсів отримали сертифікати, що підтверджують успішне завершення навчання, обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС).

Упродовж 13-17 березня 2023 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка проводили цикл семінарів-тренінгів: «Безпека освітнього процесу в умовах воєнного стану». Організували професійне навчання Первинна профспілкова організація працівників Університету, Відділ охорони праці,  Відділ пожежної безпеки та цивільного захисту Університету, Український центр соціально-правових досліджень, Психологічна служба ЛНУ ім. Івана Франка, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Львівського університету, Центр соціального розвитку та громадських ініціатив і Кафедра безпеки життєдіяльності. Для участі у навчанні зареєструвалися понад 200 осіб, 178 з яких успішно склали фінальний тест.

Упродовж 24-28 квітня 2023 року у Львівському університеті тривав Тиждень охорони праці, в межах якого організували цикл семінарів-тренінгів «Безпечне та здорове робоче середовище — основний принцип та право на роботі». До навчання долучилися майже 200 осіб, які під час проходження курсу обговорили актуальні питання безпеки робочого середовища. Організатори навчання – Первинна профспілкова організація працівників Університету, Український центр соціально-правових досліджень, Психологічна служба Університету, Відділ пожежної безпеки та цивільного захисту Університету, Відділ охорони праці, Кафедра мікробіології, Кафедра кібербезпеки та Медичний фаховий коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

У листопаді відбувся цикл семінарів-тренінгів «Актуальні питання пенсійного забезпечення і соціального страхування», який провели спільно з Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області. В межах курсу понад 100 працівників ЛНУ ім. Івана Франка засвоїли актуальну й практичну інформацію щодо порядку обчислення страхового стажу для призначення пенсій і соціальних допомог, обчислення середнього заробітку для призначення пенсій, призначення допомог з тимчасової непрацездатності, перспектив запровадження накопичувальної пенсійної системи, а також приватних систем соціального і пенсійного страхування.

Робота в комісіях та підготовка локальних нормативно-правових актів

Упродовж 2023 року представники профкому традиційно брали участь у підготовці локальних нормативно-правових актів Університету, а також працювали у комісіях. Це передусім комісії Вченої  ради – із стратегічних питань і розвитку Університету, атестаційно-кадрова комісія, фінансово-бюджетна комісія, комісія з питань етики та професійної діяльності.

Ідеться також про комісії з підготовки нової редакції Статуту Університету, внесення змін до Колективного договору, нової редакції Правил внутрішнього розпорядку, розробки Положення про призначення декана факультету у Львівському національному університеті імені Івана Франка тощо.

Представники профкому працювали й у складі Громадської ради, яка, відповідно до своїх повноважень, здійснює громадський контроль за виконанням рішень Конференції трудового колективу Університету. Одним із ключових питань діяльності ради був громадський контроль за реалізацією інвестиційного проєкту щодо будівництва багатоквартирного будинку за адресою вул. Величковського, 84, учасниками якого  є працівники Львівського університету. до слова, у 2023 році після тривалої підготовчої роботи, розпочалося зведення цього багатоквартирного будинку.

Окрім того, у 2023 році голова Первинної профспілкової організації працівників Університету Юліан Бек працював у складі Ради вищої школи Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України, Статутної комісії Федерації профспілок України, Експертної ради при Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області.

Упродовж року наша профспілкова організація традиційно зверталась до компетентних державних органів із питаннями щодо вдосконалення чинного законодавства, захисту прав працівників, роз’яснень окремих положень законодавства. Це, зокрема, листи-звернення до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Міністерства соціальної політики України, Міністерства економіки України та ін.

Юлія Гриценко, Володимир Бурак